abandon

อะแบ๊นดั้น

ปล่อย,ละทิ้ง

abdomen

แอบโด๊เม็น

ช่องท้อง

ability

อะบิ๊ลิตี้

ความสามารถ

ablaze

อะแบล๊ซฺ

โชติช่วง

able

เอ๊เบิ้ล

สามารถ

abnormal

แอบน๊อร์มอล

ผิดปรกติ

aboard

อะบ๊อร์ด

บนเรือ,บนรถ,บนเครื่องบิน

abolish

อะโบ๊ลิช

เลิกล้ม

about

อะเบ๊าท

เกี่ยวกับ,ประมาณ,แถวๆ

above

อะโบ๊ฝ

เหนือ,สูงกว่า

abroad

อะบร๊อด

กว้าง,ต่างประเทศ

absent

แอ๊บเซ่นท

ขาด,ไม่อยู่

absolute

แอ๊บโซลู้ท

สัมบูรณ์,แท้จริง

absorb

แอ๊บซ๊อร์บ

ดูดซับ,รับเอาไว้

abstract

แอ๊บสแทรคทฺ

ไม่มีตัวตน

absurd

แอ๊บเซิร์ท

เหลวไหล,น่าขัน

abundant

อะบั๊นแด้นท

มากมาย,สมบูรณ์

abuse

อะบิ๊วส

ใช้ในทางที่ผิด,กล่าวร้าย,ทารุณ

academy

อะคาเด๊มี่

วิชาการ,โรงเรียน

accelerate

แอ๊คเซ้ลเลอเรท

เร่ง

accept

แอ๊คเซพท

รับ, ตอบรับคำเชิญ

access

แอ๊คเซส

เข้าถึง

accessory

แอ๊คเซสซอรี่

ส่วนเพิ่มเติม

accident

แอ๊คซิเด็นท

อุบัติเหตุ

acclaim

แอ๊คเคลม

ไชโย,โห่ร้อง

accommodate

แอ๊คคอมโมเดท

ทำให้เหมาะสม,สะดวก

accompany

แอ๊คคอมพานี่

มากับ,ไปกับ

accomplish

แอ๊คคอมผลิช

ทำให้เสร็จลง

accord

แอ๊คคอร์ด

ตรงกัน,ต้องกัน

account

แอ๊คเค้าท

บัญชี,รับผิดชอบ

accumulate

แอ๊คคิวมูเหลท

สะสม

accurate

แอ๊คคิวเหรท

แน่นอน,เที่ยงตรง

accuse

แอ๊คคิ้วส

กล่าวหา

accustom

แอ๊คคัสต้อม

ฝึกให้เคยชิน

ache

เอช

ปวด

achieve

อะชี้ฝ

บรรลุ

acid

เอ๊สิด

กรด

acknowledge

แอ๊คโนเหล็จ

ยอมรับ

acme

แอ๊คมี่

สูงสุด

acquire

แอ๊คไควร์

ได้มา,เข้ายึด

acre

เอ๊เค่อร์

2.5 ไร่

across

อะคร๊อส

ข้าม

act

แอ๊คท

กระทำ,แสดง

actual

แอ๊คช่วล

ที่จริง

adapt

อะแด๊พท์

ดัดแปลง,ทำให้เหมาะ

add

แอ๊ด

เพิ่ม,บวก

addict

แอ๊ดดิคท

ติด(ยาเสพติด)

addition

แอ๊ดดิชั่น

การเติมเข้าไป

address

แอ๊ดเดรส

ที่อยู่,กล่าวปราศัย,จัดการ

adequate

แอ๊ดดีเควท

พอเพียง

adhere

แอ๊ดเฮียร

ติด

adjacent

แอดจ๊าเซ่นท

ประชิด,ใกล้เคียง

adjoin

แอ๊ดจอย

ติด

adjust

แอ๊ดจัสท

ปรับ,ปรับตั้ง

administrate

แอ๊ดมินิเทรท

บริหาร,ปกครอง,จัดการ

admire

แอ๊ดไมร

นับถือ,เลื่อมใส

admit

แอ๊ดมิท

รับเข้าไว้,ยอมรับ

adopt

อะด๊อพท

รับเอา,นำมาใช้

adrift

อะดริ๊ฟท

ลอยไป

adult

อะดั๊ลท

ผู้ใหญ่

advance

แอดฝ๊านซ

ก้าวหน้า

advantage

แอดแฝ๊นเทจ

ได้เปรียบ,เป็นประโยชน์

adventure

แอดเฝ๊นเจ้อร์

ผจญภัย

adversary

แอ๊ดเฝอร์ซารี่

เป็นปฏิปักษ์,ตรงกันข้าม

advertise

แอ๊ดเฝอร์ไท้ส

โฆษณา

advice

แอดไฝ๊ซ์

แนะนำ

advocate

แอ๊ดโฝเขท

สนับสนุน,เป็นทนาย

aeon

อี๊อ้อน

ชั่วกัลปวสาน

aero-

แอ๊โร่

อากาศ, เกี่ยวกับอากาศ

aeroplane

แอ๊โร่เพลน

เครื่องบิน

affair

แอฟแฟร์

เรื่อง,กิจธุระ

affect

แอฟเฟค

กระทบกระเทือน

affirm

แอฟเฟิร์ม

รับรอง

afford

แอฟฟอร์ด

สามารถมีได้

afraid

อะเฟรด

กลัว,เกรง

after

แอ๊ฟเท่อร

หลังจาก,ภายหลัง

again

อะเกน

อีกครั้ง

against

อะเก๊นสท

แข่งกับ,สู้กับ,ต่อต้าน

age

เอจ

อายุ,แก่

agency

เอ๊เจ็นซี่

ตัวแทน, หน่วยงานราชการ

agenda

อะเจ๊นด้า

วาระการประชุม

agent

เอเจ้นท

ผู้แทน

aggregate

แอ๊กกรีเกท

สรุป,ไหลไปรวมกัน

aggressive

แอกเกร๊สสีฝ

ก้าวร้าว,รุกราน

ago

อะโก

-มาแล้ว

agree

อะกรี

ตกลง,เห็นพ้อง

agriculture

แอ๊กรีคัลเจ่อร์

เกษตรกรรม

ahead

อะเฮด

ข้างหน้า

aid

เอด

ช่วยเหลือ

aim

เอม

มุ่ง,มุ่งหมาย

ain't

เอ๊นท

ไม่ใช่

air

แอร์

อากาศ

alarm

อะลาร์ม

เตือน,ปลุก

album

อั๊ลบั้ม

สมุดเก็บภาพ,แผ่นเสียง

alert

อะเลิ๊ร์ท

เตรียมพร้อม,ระวังระไว

algebra

อั๊ลจีบร้า

พีชคณิต

alibi

อั๊ลไลไบ

ข้อแก้ตัว

alien

เอ๊เลี่ยน

แปลก,ต่างด้าว

align

อะไลน

อยู่ในเส้นตรง

alike

อะไล๊ค

เหมือน

alive

อะไล๊ฝ

มีชีวิตอยู่,กระปี้กระเป่า

alkali

อั๊ลคาลาย

ด่าง

all

ออล

ทั้งหมด

allege

อัลลี๊จ

กล่าวหา

allocate

อั๊ลโลเขท

แบ่งให้,กำหนด

allow

อะลาว

อนุญาต,ยอมให้

alloy

อัลลอย

เจือปน,ผสม

ally

อัลลาย

ผูกพัน,พันธมิตร

almost

อ๊อลโมสท

เกือบ

alone

อะโลน

คนเดียว,โดเดี่ยว

along

อะลอง

ตาม(ถนน),ร่วมด้วย

already

ออลเร๊ดี้

มีอยู่แล้ว,เกิดขึ้นแล้ว

alright

ออลไร๊ท

ดีแล้ว

also

อ๊อลโซ

อีกด้วย,ด้วย

alter

อั๊ลเท่อร์

แปลง

alternate

อั๊ลเทอร์เหนท

สลับกัน

although

ออลโทร

แม้ว่า

altitude

อั๊ลทิจูด

ระยะสูง

altogether

ออลทูเก๊ทเทร่อ

พร้อมกัน

always

อ๊อลเวย์ส

เสมอ

a.m.

เอเอ็ม

ก่อนเที่ยง

amateur

อะเมเท่อร

สมัครเล่น

amaze

อะแม๊ซฺ

ทำให้ประหลาดใจ

ambassador

แอมบ๊าสซาเด้อร์

เอกอัคราชฑูต

ambition

แอมบิ๊ชั่น

ทะเยอทะยาน

ambulance

แอ๊มบูแล้นซ์

รถพยาบาล

ambush

แอ๊มบุช

ซุ่มโจมตี

amen

เอเมน

สาธุ

amend

อาเม็นด

แก้ไข,แก้ตัว

amid

เอมิด

กลาง,ท่ามกลาง

amnesty

แอ๊มเนสที่

นิรโทษกรรม

among

อะมอง

ในหมู่

amount

อะเม๊าท

รวมเป็นจำนวน

amplitude

แอ๊มพลิจูด

ความกว้างขวาง

amuse

อะมิ๊วส

ทำให้เพลิดเพลิน,ขบขัน

analogy

อะน๊าโลจี้

อุปมา

analyse

อ๊ะนาไล้ส

วิเคราะห์

anatomy

อะน๊าโทมี่

ร่างกาย

ancestor

แอ๊นเซสเท่อร

บรรพบุรุษ

anchor

แอ๊งเค่อร์

สมอ

ancient

แอ๊นเซี่ยนท

โบราณ

and

แอนด์

และ

angel

แอ๊งเจล

นางฟ้า

anger

แอ๊งเก้อร

โกรธ

angle

แอ๊งเกิ้ล

มุม

animal

แอ๊นิมอล

สัตว์

anniversary

แอนิเฝ๊อร์ซารี่

วันครบรอบ

announce

อะเน๊าซ

ประกาศ

annoy

แอนนอย

รำคาญ

annaul

แอนน๊วล

ประจำปี

another

อะน๊าเทร่อร์

คนอื่น,อีกคนหนึ่ง

answer

แอ๊นเซ่อร

คำตอบ,ตอบ,ผลลัพธ์

ant

แอ๊นท

มด

anthem

แอ๊นเทร่ม

เพลงชาติ

anthology

แอนโท๊โลจี้

โคลง,กาพย์,กลอน

anti-

แอ๊นไท

ต่อต้าน,ขัดขวาง

anticipate

แอนทิ๊ซิเพท

คาดล่วงหน้า

anticlockwise

แอนไทคล๊อคไว้ส์

ทวนเข็มนาฬิกา

antique

แอนที๊คว

โบราณ, ของเก่า

anxious

แอ๊นเซียส

ห่วงใย,กังวล

any

เอ๊นี่

ใด,คนหนึ่งคนใด,บ้าง

apart

อะพาร์ท

แยกออกต่างหาก

apartheid

อะพ๊าร์ไท้ด

นโยบายเหยียดสีผิว

apology

อะพ๊อโลจี้

คำขอโทษ

appeal

แอพพีล

อุธรณ์,ร้องเรียน

appear

แอพเพียร์

ปรากฏ

appetite

แอ๊พเพไท้ท

อยากอาหาร

applaud

แอพพล้อด

ปรบมือ,สรรเสริญ

apply

แอ๊พพลาย

ใช้ประโยชน์,สมัครงาน

appoint

แอพพ๊อยท

แต่งตั้ง, นัดหมาย

appraise

แอพเพรส

ประเมินค่า

appreciate

แอพพรี๊ชิเอท

ชอบ,ปลื้ม

apprehend

แอพพรีเฮ็น

เข้าใจ,ความเข้าใจ

approach

แอพโพร๊ช

เข้าใกล้,ทาบทาม,เข้าหา

appropriate

แอพโพร๊พริเอท

เหมาะ,สมควร

approve

แอพพรู๊ฝ

อนุมัติ, เห็นพ้อง

approximate

แอพพร๊อกซิเหมท

ประมาณ,ราวๆ

aqua

อ๊าควา

น้ำ

arc

อ๊าร์ค

ส่วนโค้ง

architect

อ๊าร์ชิเถ็คท

สถาปนิก

archives

อ๊าร์ไค้ฝส

ที่เก็บเอกสารสำคัญ

ardent

อ๊าเด็นท

อย่างแรงกล้า

area

แอ๊เรีย

พื้นที่

arena

อารี๊น่า

สนาม,สังเวียน

argue

อ๊าร์กิว

โต้,เถียง

arise

อะไร๊ส

ลุกขึ้น,เกิดขึ้น

arithmetic

อะริ๊ทเมติค

เลขคณิต

arm

อาร์ม

แขน,อาวุธ

aroma

อะโร๊ม่า

กลิ่นหอม

around

อะราวนฺดฺ

ล้อมรอบ

arrange

อะเร๊นจ์

จัด,เตรียม,จัดการ

array

อะเรย์

ขบวน,ทิวแถว

arrest

อะเร๊สท

จับกุม

arrive

อะไร๊ฝ

มาถึง

arrogant

อ๊ะโรแก้นท

หยิ่ง

arrow

แอ๊โร่

ลูกธนู,ลูกศร

arson

อ๊าร์ซั่น

ลอบวางเพลิง

art

อาร์ท

ศิลปะ

article

อ๊าร์ทิเคิ่ล

มาตรา,บทความ

artificial

อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล

เทียม,ปลอม

as

แอส

เหมือน,ดังที่,ขณะที่

ash

แอช

เถ้าถ่าน

ashamed

อะเชมดฺ

ละอาย

ashore

อะชอร์

ขึ้นฝั่ง

aside

อะไซ๊ดฺ

เลี่ยงไป

ask

อาสคฺ

ถาม,ขอร้อง

asleep

อะสลี๊พ

หลับ

aspect

แอ๊สเพ็คท

ลักษณะ,รูปร่าง

aspire

แอสไพร์

ปรารถนา

assassinate

แอสซ๊าซิเหนท

ลอบฆ่า

assault

แอสซั๊ลท

โจมตี

assemble

แอสเซ๊มเบิ้ล

รวบรวม,ประชุม

assent

แอสเซ๊นท

ยอมรับ, เห็นด้วย, สนับสนุน

assess

แอสเซ๊ส

ประเมินราคา

asset

แอ๊สเส็ท

ทรัพย์สิน

assign

แอสไซนฺ

มอบหมาย

assist

แอสซิ๊สท

ช่วยเหลือ, สนับสนุน

associate

แอสโซ๊ซิเอท

เข้าร่วม, เกี่ยวเนื่อง

assume

แอสซูม

สมมุติ

assure

แอสชัวร์

รับประกัน,แน่นอน

asylum

อะไซ๊ลั่ม

ที่ลี้ภัย

at

แอ็ท

ที่

athlete

แอ๊ทลี๊ท

นักกีฬา

atlas

แอ๊ทลาส

แผนที่

atmosphere

แอ๊ทโมสเฟียรฺ

บรรยากาศ

attach

แอทแท๊ช

แนบ,ผูกติด

attack

แอทแท๊ค

โจมตี, วิจารณ์

attain

แอทเทน

บรรลุ

attempt

แอทเท๊มพท

พยายาม

attend

แอทเท็นด

ตั้งใจ,เอาใจใส่

attitude

แอ๊ททิจูด

ท่าที

attract

แอทแทร็คท

ดึงดูด

attribute

แอ๊ททริบิ้วทฺ

คุณสมบัติ, อ้างเหตุผล

auction

อ๊อคชั่น

ประมูล

audience

อ๊อเดี่ยนซ

ผู้ชม,ผู้ฟัง

audit

อ๊อดิท

ตรวจสอบบัญชี

aunt

อั๊นท

ป้า,อา,น้าสาว

aura

อ๊อร่า

รัศมี

authentic

ออเท๊นทิค

แท้จริง

author

อ๊อเธอร์

ผู้แต่ง

authority

ออร์โท๊ริที่

เจ้าหน้าที่,อำนาจ

auto

อ๊อโท่

รถยนต์

auto-

อ๊อโท่

อัตโนมัติ

autumn

อ๊อทั่มน

ฤดูใบไม้ร่วง

auxiliary

ออกซิ๊เลียรี่

ช่วย,เครื่องช่วย

avenue

แอ๊ฝเฝนิว

ถนน

average

แอ๊ฝเฝอร์เหรจ

เฉลี่ย

aviation

เอฝิเอ๊ชั่น

การบิน

avoid

อะฝอยด

หลีกเลี่ยง

await

อะเว๊ท

คอย

awake

อะเว้ค

ตื่น,ปลุก

award

อะหวอร์ด

ตัดสิน,รางวัล

aware

อะแวร์

รับรู้

away

อะเวย์

ห่างไป

awe

ออว์

เกรงขาม,หวาดเสียว

awhile

อะวายลฺ

สักครู่

axe

แอ็กซ์

ขวาน,ตัด

axis

แอ๊กซิส

แกน

 

 

 

babe

เบ้บ

ทารก

baby

เบ๊บี้

ทารก

bachelor

แบ๊ชเชลเล่อร์

ปริญญาตรี

back

แบ็ค

หลัง,กลับ,ถอยหลัง,ย้อนหลัง

bad

แบ้ด

เลว

worse

เวิ๊ร์ส

เลวกว่า

worst

เวิ๊ร์สท

เลวที่สุด

bag

แบ๊ก

ถุง,ห่อ

bail

เบล

ประกันตัว

bake

เบ๊ก

อบ

balance

บ๊าล่านซ์

สมดุล,ถ่วงดุล

bald

บาลดฺ

หัวล้าน

bamboo

แบมบู

ไม้ไผ่

ban

แบน

ห้าม

band

แบนด์

แถบ,วงดนตรี,หมู่พวก

bandit

แบ๊นดิท

โจร

bang

แบง

เสียงดังปัง

bank

แบ๊งค

ฝั่ง,กอง,ธนาคาร

bankrupt

แบ๊งค-รัพทฺ

ล้มละลาย

banner

แบ๊นเน่อร์

ธง,ป้าย

banquet

แบ๊งเควท

การเลี้ยง,งานเลี้ยง

bar

บาร์

ลูกกรง,ขวาง,ห้าม,บาร์

barber

บ๊าเบอร์

ช่างตัดผม

bare

แบร์

เปลือย

bargain

บ๊าร์เก้น

ต่อรอง

bark

บาร์ค

เห่า

barrel

บ๊าร์เรล

ถังไม้,158.89 ลิตร

barricade

แบรริเขด

ขวาง,กั้น

barrier

แบ๊ริเอ้อร์

เครื่องกั้น,อุปสรรค

barter

บ๊าร์เท่อร์

แลกเปลี่ยนสินค้า

base

เบส

ฐาน,หลัก

basis

เบ๊สิส

เกณฑ์,ฐาน

basket

บ๊าสเก็ต

กระจาด,ตระกร้า

bat

แบท

ค้างคาว

bath

บ๊าทร

อาบน้ำ,ชำระ

battle

แบ๊ทเทิ้ล

รบ,ปะทะ

bay

เบย์

อ่าว

bazaar

บาซาร์

ตลาด

be

บี

เป็น,อยู่,คือ

beach

บีช

หาดทราย

beam

บีม

คาน

bean

บีน

ถั่ว

bear

แบร์

แบกรับ,หมี

beard

เบียร์ด

เครา

beast

บี๊สท

สัตว์เดรัฐฉาน,ดุร้าย

beat

บีท

ตี,ทุบ

beauty

บิ๊วที่

สวย,งาม

become

บีคัม

กลายมาเป็น

bed

เบ๊ด

เตียง

bee

บี

ผึ้ง

beef

บี๊ฟ

เนื้อวัว

before

บีฟอร์

ก่อน,ต่อหน้า

beg

เบ๊ก

ขอร้อง,อ้อนวอน

beggar

เบ๊กก้าร์

ขอทาน

begin

บีกิน

เริ่มต้น

behalf

บีฮาล์ฟ

ในนามของ

behave

บีแฮฝ

พฤติการณ์

behind

บีฮายน์

ข้างหลัง

believe

บีลี๊ฝ

เชื่อ,ศรัทธา

bell

เบลล์

ระฆัง,กระดิ่ง

belong

บีลอง

เป็นของ

beloved

บีเลิ๊ฝ

เป็นที่รัก

below

บีโลว์

ต่ำกว่า,เบื้องใต้

belt

เบ๊ลท์

เข็มขัด

bench

เบ๊นช

ม้านั่ง

beneath

บีนี๊ทร

ใต้,ต่ำกว่า

benefit

เบ๊เนฝิต

ประโยชน์

beside

บีไซด์

ข้าง,นอกจาก

besiege

บีซี๊จ

ล้อม,กลุ้มรุม

best

เบ๊สท์

ดีที่สุด

bestow

บีโทว์

สละให้

bet

เบ๊ท

พนัน

betray

บีเทรย์

ทรยศ

better

เบ๊ทเท่อร์

ดีกว่า

between

บีทะวีน

ระหว่าง

beverage

เบ๊ฝเวอร์เหรจ

เครื่องดื่ม

beware

บีแวร์

ระวัง

beyond

บียอนด์

พ้น,โพ้น,เกิน,นอกจาก

bi-

ไบ

สอง

bias

ไบ๊แอดส

อคติ

bid

บิด

ให้ราคา,ประมูลราคา

big

บิ๊ก

ใหญ่

bill

บิลล์

บัญชีรายการ,พรบ.,ตั๋วเงิน

billion

บิ๊ลเลี่ยน

พันล้าน

bio-

ไบโอ

ชีวะ

biography

ไบโอ๊กราฟฟี่

ประวัติบุคคล

biology

ไบโอ๊โลจี้

ชีววิทยา

bird

เบิร์ด

นก

birth

เบริ๊ท

เกิด

biscuit

บิ๊สกิต

ขนมปังกรอบ

bishop

บิ๊ฉอพ

พระในศาสนาคริสต์

bite

ไบ้ท์

กัด

bitter

บิ๊ทเท่อร์

ขม,ขมขื่น

bizarre

บิซารร์

ประหลาด

black

แบล๊ค

ดำ

blackmail

แบล๊คเมล

ขู่กรรโชก

blade

เบลด

ใบมีด

blame

เบลม

ตำหนิ,โทษ

blank

แบล๊งค

เปล่า,ว่างเปล่า

blanket

แบล๊งเค๊ท

ผ้าห่ม

blast

บลาสทํ

ระเบิด

blaze

เบลซ

โชติช่วง

bleak

บลี๊ค

อ้างว้าง,เศร้า

blend

เบลนดฺ

ผสมผสาน

bless

เบล๊ส

ให้พร

blind

ไบลนฺดฺ

บอด

blink

บลิ๊งค

กระพริบตา

block

บล๊อค

กีดขวาง

blond

บลอนด์

สีบลอนด์

blood

บลัด

เลือด,เลือดออก

bloom

บลูม

เบ่งบาน

blossom

บล๊อสซั่ม

แตกเนื้อหนุ่ม,ออกดอก

blow

โบลว์

เป่า

blue

บลู

สีน้ำเงิน,สีฟ้า,เศร้า

blur

เบลอร์

พร่า,มัว

board

บอร์ด

ไม้กระดาน,คณะกรรมการ

boat

โบ๊ท

เรือเล็ก

body

บ๊อดี้

ร่างกาย, ลำตัว, ศพ

boil

บอยลฺ

ต้ม,เดือด

bold

โบลดฺ

เด่น,ชัด,อาจหาญ

bolt

โบ๊ลทฺ

สลัก,น๊อต

bomb

บอมบฺ

ระเบิด,กระหน่ำ

bond

บอนดฺ

ผูกมัด,พันธบัตร

bone

โบน

กระดูก,ก้าง

bonus

โบ๊นัส

รางวัลพิเศษ

book

บุ๊ค

หนังสือ,จอง

boom

บูม

เจริญ, เสียงดังสนั่น

boost

บู๊สทฺ

ส่งเสริม

boot

บู๊ท

รองเท้าหุ้มส้น

border

บ๊อร์เด้อรฺ

พรมแดน,ขอบ,ริม

bore

บอรฺ

เบื่อ

borrow

บ๊อโร่ว

กู้,ยืม

boss

บ๊อสสฺ

นาย,หัวหน้า

both

โบทรฺ

ทั้งสอง

bother

บ๊อเทร่อรฺ

รบกวน

bottle

บ๊อทเทิ่ล

ขวด

bottom

บ๊อทท่อม

ต่ำสุด,ก้น

bounce

เบ๊าสฺ

เด้ง, กระดอน

bound

บาวนฺดฺ

ขอบเขต

bow

บาว

คำนับ

bowl

โบลว์

ชามกลม

box

บ๊อกซฺ

กล่อง,ชก

boycott

บ๊อยขอททฺ

คว่ำบาตร

brain

เบรน

สมอง

brake

เบรค

เบรค,ห้ามล้อ

branch

บร๊านชฺ

กิ่งก้าน,สาขา

brand

แบรนดฺ

ยี่ห้อ

brass

บร๊าสสฺ

ทองเหลือง

brave

เบร๊ฝ

กล้าหาญ

bread

เบร้ด

ขนมปังปอนด์

break

เบร๊ค

แตก,ทำลาย

breast

บรี๊สทฺ

หน้าอก

breath

บรี๊ทฺรฺ

หายใจ

breed

บรีด

เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์

breeze

บร๊ซ

ลมอ่อนๆ

bribe

ไบรบํ

สินบน

brick

บริ๊ค

อิฐ

bride

ไบรดํ

เจ้าสาว

bridge

บริดจ

สะพาน

brief

บริ๊ฟ

สรุปสั้นๆ

bright

ไบร๊ท

สว่าง,ฉลาด

brilliant

บริ๊ลเลี่ยนทํ

สุกใส,หลักแหลม

bring

บริง

พามา,นำมา

broad

บรอด

กว้าง

broker

โบร๊คเค่อร์

นายหน้า

brother

บร๊าเท่อรํ

น้อง,พี่ชาย

brown

บราวนํ

สีน้ำตาล

brush

บรัช

แปรง,ปัด

bubble

บั๊บเบิ้ล

ฟอง

buck

บั๊ค

ดอลลาร์

bud

บัด

ตา(ที่จะโตเป็นกิ่งหรือดอก),หน่อ

buddy

บั๊ดดี้

เพื่อน

budget

บั๊ดเจ๊ท

งบประมาณ

buffer

บั๊ฟเฟ่อร์

ปะทะไว้

buffet

บุ๊ฟเฟ่

บุฟเฟ่

bug

บั๊ก

แมลง

build

บิ้ลดํ

สร้าง

bulb

บั้ลบํ

กระเปาะ

bulk

บั๊ลคํ

ขนาด,ใหญ่โต

bull

บูลล

วัว

bullet

บัลเล่

กระสุน

bulletin

บู๊เลทิน

แถลงการณ์

bump

บั๊มพํ

ชน,กระแทก

bun

บัน

ขนมปังนุ่ม

bundle

บั๊นเดิ้ล

ห่อ

buoy

บอย

ทุ่น,ทำให้ลอย

burden

เบ๊อรํเด้น

ภาระ

bureaucrat

บู๊โรแครท

ข้าราชการ

burglar

เบ๊อร์กล้ารํ

ขโมย

burn

เบิร์น

เผา,ไหม้

burst

เบิ๊ร์สท

ระเบิด

bury

เบ๊อรี่

ฝัง

bus

บัส

รถเมล์

bush

บุช

พุ่มไม้

busy

บี๊ซี่

ยุ่ง,มีธุระ

but

บั๊ท

แต่

butter

บั๊ทเท่อรํ

เนย

butterfly

บั๊ทเท่อรํฟลาย

ผีเสื้อ

button

บั๊ทท่อน

ปุ่ม

buy

บาย

ซื้อ

by

บาย

ใกล้,โดย,ข้าง

bye-bye

บ๊าย-บาย

ลาก่อน

 

 

 

cab

แค๊บ

รถแท็กซี่

cabin

เค๊บิ้น

กระท่อม,ห้องนอนในเรือ

cabinet

ค๊าบิเหน็ต

คณะรัฐมนตรี,โต๊ะที่มีลิ้นชัก

cable

เค๊เบิ้ล

เชือก,สายไฟ

cadet

คาเด็ท

นักเรียนทหาร

café

คาเฟ่

ร้านกาแฟ

cafeteria

คาเฟที๊เรีย

ร้านอาหาร

cage

เค้จ

กรง

cake

เค้ก

เค้ก

calculate

แค๊ลคูเหลท

คำนวณ

calendar

แค๊เล็นด้ารํ

ปฏิทิน

caliber

แค๊ลิเบ้อรํ

ระดับสติปัญญาความสามารถ

call

คอลลํ

ร้องเรียก,โทรศัพท์

calm

คาลํม

สงบ

camel

แค๊เมล

อูฐ

camera

แค๊เมร่า

กล้อง

camouflage

แค๊มเม่อฟล๊าจ

พรางตัว

camp

แค๊มพํ

ที่พัก,พักแรม

campaign

แคมเพน

รณรงค์

campus

แค๊มพัส

วิทยาลัย

can

แคน

สามารถ ,กระป๋อง

canal

คะแนล

คลอง

cancel

แค๊นเซิ้ล

ยกเลิก

cancer

แค๊นเซ่อร์

มะเร็ง

candidate

แค๊นดิเดท

ผู้สมัคร

candle

แค๊นเดิ้ล

เทียน

candy

แค๊นดี้

ลูกกวาด

cane

แคน

อ้อย

cannon

แค๊นน่อน

ปืนใหญ่

canteen

แคนทีน

โรงอาหาร

canyon

แค๊นย่อน

หุบเขา

cap

แค๊พ

หมวก

capable

แค๊พพะเบิ้ล

สามารถ

cape

เค้พ

แหลม

capillary

คะพิ๊ลารี่

หลอดที่มีรูเล็กๆ

capital

แค๊พพิท่อล

เมืองหลวง,เงินทุน

capsule

แค๊พซูล

แคปซูล

captain

แค๊พเท่น

ร้อยเอก,กัปตัน

caption

แค๊พชั่น

คำอธิบายภาพ

capture

แค๊พเจ้อรํ

จับได้,ยึดได้

car

คารํ

รถ

caravan

คาราวาน

ขบวนรถ

carbon

ค๊าร์บ้อน

ถ่าน,คาร์บอน

card

ค้าร์ด

ไพ่,นามบัตร

cardinal

ค๊าร์ดินัล

พระราชาคณะ

care

แคร์

เอาใจใส่,ดูแล,รักษา

career

แคร์เรีย

อาชีพ

careful

แค๊ร์ฟูล

ระวัง

cargo

ค๊าร์โก้

สินค้าที่บรรทุกโดยเรือ

carnival

ค๊าร์นิฝ่อล

การเล่นสนุกสนาน,การแห่

carpenter

ค๊าร์เพนเท่อร์

ช่างไม้

carpet

ค๊าร์เพ็ท

พรม

carry

แค๊รรี่

แบก,หาม,นำไป

cart

ค๊าร์ท

เกวียน

case

เค๊ส

เรื่อง,กรณี

cash

แค๊ช

เงินสด

cassette

คัสเซ็ททํ

ตลับบรรจุ

cast

แค๊สทํ

ทิ้ง,ลอก,หล่อ(โลหะ),ชื่อผู้แสดง

castle

แค๊สเซิ่ล

ปราสาท

casual

แค๊สช่วล

ไม่เอาใจใส่,ไม่เป็นทางการ

casaulties

แค๊สชวลที่ส

คนบาดเจ็บและตาย

cat

แค๊ท

แมว

catalog

ค๊ะทะล๊อก

บัญชีรายชื่อสินค้า

catalyst

ค๊ะทะลิสท

ตัวเร่ง

catch

แค็ทช

จับ,ตระครุบ,ฉวย

category

แค๊ทิกอรี่

แบ่งออกเป็นประเภทๆ

cattle

แค๊ทเทิ่ล

วัวควาย

cause

ค๊อส

สาเหตุ,ทำให้เกิด

caution

ค๊อชั่น

ระมัดระวัง,ตักเตือน

cave

เค๊ฝ

ถ้ำ

cavity

แค๊ฝิที่

โพรง

cease

ซี๊ส

หยุด,เลิก

ceiling

ซี๊ลิ่ง

เพดาน

celebrate

เซ๊เลเบรท

ฉลอง

cell

เซล

ห้องขัง

censor

เซ๊นเซ่อร์

ตรวจตรา

center

เซ๊นเท่อร์

ตรงกลาง,ใจกลาง

centre

เซ๊นเท่อร์

ตรงกลาง,ใจกลาง

century

เซ๊นจูรี่

ศตวรรษ

ceremony

เซิ๊ริโมนี่

พิธี

certain

เซ๊อร์เท่น

แน่นอน

certificate

เซอร์ทิ๊ฟิเขท

ประกาศนียบัตร

chain

เชน

โซ่

chair

แชร์

เก้าอี้,ประธาน

challenge

แช๊ลเล้นจํ

ท้าทาย

champ

แช๊มพํ

ผู้ชนะเลิศ

chance

แช้นซํ

โอกาส,หนทาง

change

เช้งจํ

เปลี่ยน,ทอน,แลก

channel

แช๊นเนล

ช่อง,ช่องแคบ

chaos

เค๊ออส

ยุ่งเหยิง

chapter

แช๊พเท่อร์

บท

character

แค๊ร์แรคเท่อร์

ลักษณะ,ตัวอักษร

charge

ชาร์จ

บรรจุ,หน้าที่,คิดราคา

charisma

คาร์ริ๊สม่า

บารมี

charm

ชาร์ม

เสน่ห์

chart

ชาร์ท

แผนที่,แผนภูมิ

charter

ช๊าเท่อร์

กฏบัตร,ธนาคาร

chase

เชส

ไล่ตาม

chat

แชท

พูดคุย

cheap

ชี๊พ

ถูก,ด้อยค่า

cheat

ชี๊ท

โกง

check

เช็ค

ตรวจสอบ

cheer

เชียรํ

ไชโย,ชื่นบาน

cheese

ชี๊ส

เนยแข็ง

chef

เช๊ฟ

พ่อครัว, หัวหน้า

cheque

เช็ค

เช็ค

chess

เชสส

หมากรุก

chest

เชสทํ

หน้าอก

chew

ชิว

เคี้ยว

chic

ชิค

เท่

chief

ชี๊ฟ

หัวหน้า

child

ชายลํดํ

เด็กๆ

chilli

ชิลลี่

พริก

chip

ชิพ

เศษไม้,เบี้ย

choice

ช๊อยซํ

ทางเลือก,ตัวเลือก

cholera

ค๊อเลอร่า

อหิวาตกโรค

choose

ชู๊ส

เลือก

chop

ช๊อพ

สับ

chopsticks

ช๊อพสติคสํ

ตะเกียบ

chorus

ค๊อรัส

ประสานเสียง

chronic

คร๊อนิค

เรื้อรัง

chronicle

คร๊อนิเคิ้ล

บันทึกเหตุการณ์ตามลำดับ

church

เชิร์ช

โบสถ์

circle

เซ๊อร์เคิ้ล

วงกลม,ล้อม

circuit

เซ๊อร์กิท

วงจร

circulate

เซ๊อร์คิวเหลท

หมุนเวียน

circumstance

เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์

เหตุการณ์

circus

เซ๊อร์คัส

ละครสัตว์

cite

ไซ้ท์

อ้าง

city

ซิ๊ที่

เมืองใหญ่

civil

ซี๊ฝิ่ล

พลเรือน

claim

เคลม

อ้าง,เรียกร้อง

clash

แคลช

ปะทะ

class

คลาสสํ

ขั้น,ชั้น,ห้องเรียน

clay

เคลย์

ดินเหนียว

clean

คลีน

สะอาด,สุจริต

clear

เคลียร์

ใส,ชัดเจน,เก็บกวาด

clerk

เคิร์ค

เสมียน

clever

เคล๊เฝ่อร์

ฉลาด

click

คลิ๊ก

เสียงดังกริ๊ก

client

ไคล๊เอ้นท

ลูกความ

climate

ไคล๊เหมท

บรรยากาศ

climax

ไคล๊แหม๊กซํ

จุดสำคัญ

climb

ไคลบ์

ปีน

cling

คลิ๊ง

เกาะ,ติด,ยึด

clock

คล๊อค

นาฬิกา

clockwise

คล๊อคไว้ส์

หมุนตามเข็มนาฬิกา

close

โคลส

ปิด,ใกล้

cloth

โคลท

เสื้อผ้า

cloud

คลาวดํ

เมฆ

clown

คลาวนํ

ตัวตลก

club

คลับ

สโมสร

clue

คลู

ร่องรอย

cluster

คลั๊สเท่อร์

กลุ่ม, ก้อน, พวง, ช่อ

clutch

คลัทซ์

กำ,คว้า

co-

โค

ร่วมกัน

coach

โค้ช

ครูฝึก,รถ

coal

โคล

ถ่านหิน

coalition

โคอะลิ๊ชั่น

การรวมกัน,รัฐบาลผสม

coast

โค้สท

ฝั่งทะเล

coat

โค๊ท

เสื้อ,เคลือบ,หุ้ม,ฉาบ

cobra

ค๊อบร้า

งูเห่า

cocaine

โคเคน

โคเคน

cock

ค๊อค

ไก้โต้ง,หัวโจก

cocktail

ค๊อคเทล

เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

coconut

โค๊โคนัท

มะพร้าว

code

โค้ด

รหัส

coexist

โคเอ็กซิสท

อยู่ร่วมกัน

coffee

คีอฟฟี่

กาแฟ

coffin

ค๊อฟฟิน

โลงศพ

cognition

คอกนิ๊ชั่น

รู้,ทราบ

cohere

โคเฮีย

เกาะติดกัน,สามัคคี

coil

คอยล์

ม้วนเป็นวง

coin

คอยนํ

เหรียญ

coincide

โคอินไซด์

ต้องกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน

cold

โคลด์

หนาวเย็น,ไข้หวัด

collaborate

คอลล๊าโบเรท

ร่วมมือ

collapse

คอลแลพสํ

พังทลายลง

collar

ค๊อลลาร์

คอเสื้อ,ปลอกคอ

colleague

ค๊อลลี๊ก

เพื่อนร่วมงาน

collect

คอลเล๊คท

สะสม,รวบรวม

college

ค๊อลลิจ

วิทยาลัย

collide

คอลไลด์

ปะทะกัน

colliod

ค๊อลลอยด์

สารแขวนลอย

colony

โค๊โลนี่

เมืองขึ้น

color,colour

คั๊ลเล่อร์

สี,ระบายสี,สดใส

column

ค๊อลลั่มนํ

เสา,แถวตามแนวตั้ง

coma

โค๊ม่า

ไม่รู้สึกตัว

comb

โคมบํ

หวี,สะสาง

combat

ค๊อมแบท

ต่อสู้

combine

ค๊อมไบน์

รวมกัน,ประกอบกัน

combustion

คอมบั๊สชั่น

การสันดาป

come

คัม

มา,เข้ามา

comedy

ค๊อมเมดี้

ตลก,ตัวตลก

comet

โค๊เหม็ท

ดาวหาง

comfort

ค๊อมฟอร์ท

สบาย,ปลอบโยน

command

คอมมานด์

สั่ง,คำสั่ง,ครอบงำ

commence

คอมเม๊นซํ

เริ่มต้น

comment

คอมเม๊นท

วิจารณ์

commerce

ค๊อมเมิร์ซ

ค้าขาย

commission

คอมมิ๊ชชั่น

คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า

commodity

คอมม๊อดิที่

สินค้าโภคภัณฑ์

common

ค๊อมมอน

ร่วมกัน,ธรรมดา,เหมือนกัน

commune

ค๊อมมูน

ชุมชน

communicate

คอมมิ๊วนิเขท

สื่อสาร

compact

คอมแพ็คทํ

กะทัดรัด

companion

คอมแพ๊เนี่ยน

เพื่อน,เพื่อร่วมเดินทาง

compare

คอมแพร์

เปรียบเทียบ

compass

ค๊อมพาสสํ

เข็มทิศ

compatible

คอมแพ๊ทิเบิ้ล

เข้ากันได้

compensate

ค๊อมเพ็นเสท

ชดเชย

compete

คอมพีท

แข่งขัน

complain

คอมเพลน

บ่น,ร้องทุกข์

complement

ค๊อมพลีเม้นท

ทำให้ครบ,ส่วนประกอบ

complete

คอมพลีท

เสร็จ,สมบูรณ์

complex

คอมเพล็กซ์

ซับซ้อน

complicate

ค๊อมพลิเขท

ยาก,ซับซ้อน

comply

คอมพลาย

ยินยอม

component

คอมโพ๊เน้นทํ

ส่วนประกอบ

compose

คอมโพส

แต่ง,เรียง

compound

ค๊อมพาวนดํ

ผสม,ประกอบ,บริเวณที่มีรั้วรอบ

comprehend

คอมพรีเฮ็นดํ

เข้าใจ,สรุป,กว้างขวาง

compress

คอมเพรส

กด,อัด

comprise

คอมไพร๊ซ

ประกอบด้วย

compromise

ค๊อมโพรไหมสํ

ประนีประนอม

compulsive

คอมพั๊ลซีฟ

จูงใจ,ดึงดูด

compute

คอมพิ๊วท

คำนวณ

conceal

คอนซีล

ปิด,บัง

concede

คอนซี๊ด

ยอมรับ

concieve

คอนซี๊ฝ

คิดขึ้น

concentrate

ค๊อนเซ็นเทรท

มุ่ง,เน้น

concern

คอนเซิร์น

กังวล,เกี่ยวข้อง

concert

ค๊อนเสิร์ท

การแสดงดนตรี

conclude

คอนคลู้ด

สรุป,จบ

concrete

ค๊อนครีท

เห็นได้ชัด,มีตัวตน

condemn

คอนเดมนํ

ด่าว่า,ลงโทษ

condense

คอนเด๊นส

ควบแน่น,ข้น

condition

คอนดิ๊ชั่น

เงื่อนไข,ข้อแม้

conduct

คอนดัคท

นำ,การทำ

cone

โคน

กรวย

confection

คอนเฟ๊คชั่น

ลูกกวาด

confess

คอนเฟสส

สารภาพ

configuration

คอนฟิกุเร๊ชั่น

รูปร่าง,สัณฐาน

confine

ค๊อนไฟน์

ขอบเขต,จำกัด

confirm

คอนเฟิร์ม

ยืนยัน

conflict

ค๊อนฟลิคทํ

ขัดแย้ง

confront

คอนฟร้อนทํ

เผชิญหน้า

confuse

คอนฟิ้วส

สับสน

congest

คอนเจ๊สท

แออัด

congratulate

คอนเกร๊ทุเหลท

แสดงความยินดี

congress

ค๊องเกรส

สภา

conjunction

คอนจั๊งชั่น

สันธาน

connect

คอนเน็คท

เชื่อมต่อ,เกี่ยวข้อง

conscious

ค๊อนเชียส

รู้สึกตัว,มีสติ

consecutive

คอนเซ๊คคิวถีฟ

ติดต่อกัน

consensus

คอนเซ๊นซัส

เอกฉันท์

consequence

ค๊อนซีเคว่นซ์

ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา

conserve

ค๊อนเซิร์ฝ

รักษา,สงวน

consider

คอนซิ๊เด้อร์

พิจารณา,นึกถึง

consist

คอนซิ๊สท

ประกอบด้วย

consistent

คอนซิ๊สเท่นท

ยืนหยัด

consolidate

คอนโซ๊ลิเดท

ทำให้แข็ง,รวมกัน

constant

ค๊อนสแตนทํ

คงที่

constitute

ค๊อนสทิทิวท์

ประกอบขึ้น,รัฐธรรมนูญ

constrain

คอนสเทรน

บังคับ,ฝืนใจ,ข้อจำกัด

construct

คอนสทรั๊คท

สร้าง

consul

ค๊อนซัล

กงสุล

consult

คอนซั้ลท

ปรึกษา

consume

คอนซูม

บริโภค

contact

ค๊อนแทคท

สัมผัส,ติด

contain

คอนเทน

บรรจุ,จำกัดวง

contaminate

คอนท๊ามิเหนท

ปนเปื้อน

contempt

คอนเท้มพท

ดูถูก

contemporary

คอนเท็มโพร๊ารี่

รุ่นเดียวกัน,ร่วมสมัย

contend

คอนเท็นดํ

โต้เถียง

contest

ค๊อนเทสทํ

ประกวด,แข่งขัน

continent

ค๊อนทิเน้นทํ

ทวีป

continue

คอนทิ๊นิว

ต่อไป,สืบเนื่อง

contract

ค๊อนแทรคทํ

สัญญาจ้าง,หดตัว

contrast

ค๊อนทราสทํ

ตรงกันข้าม

contribute

คอนทริ๊บิ้วท

ช่วยเหลือ,สนับสนุน

control

คอนโทรล

ควบคุม

controversy

ค๊อนโทรเวอร์ซี่

โต้เถียง

convenience

คอนฝิ๊เนี๊ยนซํ

สะดวก

convention

คอนเฝ๊นชั่น

การประชุม,ถือเป็นแบบ

converg

คอนเฝิร์จ

รวมกัน

converse

คอนเฝิ๊ร์ส

ติดต่อ,สัมพันธ์,ตรงกันข้าม

convert

คอนเฝิร์ท

กลับ,แปลง

convey

คอนเฝย์

นำ,ส่ง

convict

ค๊อนฝิคทํ

ลงโทษ

convince

คอนฝิ๊นซํ

ทำให้เชื่อ

convoy

ค๊อนฝอย

ขบวนเรือสินค้า

conventional

คอนเฝ๊นชั่นนัล

เป็นระเบียบแบบแผน

cook

คุ๊ค

ทำอาหาร,พ่อครัว

cool

คูล

เย็น,เจ๋ง

cooperate

โคอ๊อฟเพอเหรท

ร่วมมือ

cope

โค้พ

สู้,จัดการ

copper

ค๊อพเพ่อร์

ทองแดง

copy

ค๊อพพี่

สำเนา,ลอกแบบ

cord

คอร์ด

เชือก,ด้าย

core

คอร์

แก่น,แกน

correspond

คอเรสพอนดํ

ตรงกัน

correspondent

คอรํเรสพ๊อนเดนทํ

ผู้สื่อข่าว

corn

คอร์น

ข้าวโพด

corner

ค๊อร์เน่อร์

มุม,เลี้ยวมุม

corporation

คอร์โพเร๊ชั่น

บริษัท,คณะ

correct

คอรเร็คทํ

ถูกต้อง,ทำให้ถูกต้อง

corrode

คอร์โร้ด

กัด,กร่อน

corrupt

คอร์รัพทํ

ทำให้เลวลง

cost

คอสทํ

ต้นทุน, ราคา

cottage

ค๊อทเถจ

กระท่อม

cotton

ค๊อทท่อน

ฝ้าย

cough

คอฟ

ไอ

council

เค๊าซิ่ล

สภา,ที่ปรึกษา

counsel

เคี้าเซล

ปรึกษา,แนะนำ

count

เค้าทํ

นับ,ถือ,หวัง

counter

เค๊าเท่อร์

เครื่องนับจำนวน,โต๊ะยาว

counter

เค๊าเท่อร์

ตอบโต้

counterpart

เค๊าเท่อร์พาร์ท

สำเนา,ของคู่กัน

country

คั๊นทรี่

ประเทศ,ชนบท

coup

คู๊พ

รัฐประหาร

couple

คั๊พเพิ่ล

สอง,คู่

coupon

คู๊ปอง

คูปอง

courage

เค๊อเหรจ

กล้าหาญ

course

คอร์ส

เส้นทาง,หลักสูตร

court

คอร์ท

สนาม,ศาล

cousin

เค๊าซิน

ลูกพี่ลูกน้อง

cover

โค๊ฝเฝ่อร์

ปกคลุม,บิดบัง,คุ้ม

cow

คาว

วัวตัวเมีย

coward

โค๊หวาร์ด

ขี้ขลาด

crab

แคร๊บ

ปู

crack

แคร๊ค

แตก,ร้าว

craft

คราฟทํ

ยาน,อาชีพ

crawl

ครอล

คลาน

credit

เคร๊ดิท

เชื่อถือ,เงินเชื่อ

crime

ไคร์ม

อาชญากรรม

crisis

ไคร๊สิส

วิกฤติการณ์

critic

คริ๊ทิค

วิจารณ์

critical

คริ๊ทิคอล

วิกฤติ

crocodile

คร๊อคโคไดล์

จระเข้

crop

ครอพ

พืชผล

cross

ครอสสํ

ข้าม,กากบาท

crowd

คราวดํ

ฝูงชน

crown

คราวน์

มงกุฏ

crucial

ครู๊เชี่ยล

สำคัญ, โหดร้าย

crude

ครู๊ด

น้ำมันดิบ

Cruel

ครู๊เอ้ล

ทารุณ,โหดร้าย

cruise

ครู้ยสํ

ล่องเรือเที่ยว

crush

ครัช

บด,กระแทก

cry

คราย

ร้อง,ร้องไห้

crytal

คริ๊สตัล

ผลึก

cube

คิ้วบํ

ลูกบาศก์

cucumber

คิ๊วคัมเบ้อร์

แตงกวา

cuisine

คูซีน

การทำอาหาร

cultivate

คั๊ลทิเวท

เพาะปลูก

culture

คั๊ลเจอร์

วัฒนธรรม

cumulative

คิ๊วมูเลทีฟ

สะสม

cup

คัพ

ถ้วย

cure

เคียวรํ

รักษา

curfew

เค๊อร์ฟิว

ห้ามออกจากบ้าน

curious

คิ๊วเรียส

อยากรู้อยากเห็น

current

เค๊อร์เร้นท

ปัจจุบัน,กระแสน้ำ,เงินตรา

curriculum

เซอริ๊คูลั่ม

หลักสูตร

curry

เค๊อรํรี่

แกง

curse

เคอร์ส

สาปแช่ง

curtain

เค๊อร์เท่น

ม่าน

curve

เคอร์ฟ

โค้ง,เส้นโค้ง

custody

คั๊สโทดี้

ผู้ปกครอง

custom

คั๊สท่อม

ขนบธรรมเนียม,ศุลกากร

cut

คัท

ตัด,ลด

cycle

ไซ๊เคิ้ล

วงกลม

 

 

 

dad

แด๊ด

พ่อ

daily

เด๊ลี่

ประจำวัน

dairy

แด๊รี่

นม

dam

แดม

เขื่อน

damage

แด๊เหมจ

เสียหาย

damn

แดมนํ

สาปแช่ง

dance

แด๊นซ์

เต้นรำ

dandruff

แด๊นดรัฟฟ์

รังแค

danger

แด๊งเจ้อร์

อันตราย

dare

แดร์

กล้า,ท้า,บังอาจ

dark

ด๊าร์ค

มืด,มัว

darling

ดาร์ลิ่ง

ที่รัก

data

เด๊ท่า

ข้อมูล

date

เดท

วันที่,นัดพบ

daughter

ด๊อเท่อร์

ลูกสาว

dawn

ดอว์น

รุ่งเช้า

day

เดย์

วัน,กลางวัน

de-

ดี

ลด

dead

เด้ด

ตาย

deaf

ดี๊ฟ

หูหนวก

deal

ดีล

ความตกลง,เกี่ยวข้อง

dean

ดีน

คณบดี

dear

เดียร์

ที่รัก

dearly

เดี๊ยร์ลี่

มีราคาแพง

death

เด้ท

ตาย

debate

ดีเบท

โต้แย้ง,โต้วาที

debit

เด๊บิท

หักบัญชี

debt

เด็บ

หนี้สิน

decade

เด๊คเขด

ทศวรรษ

decentralize

ดีเซ๊นทรัลไล๊ซํ

กระจายอำนาจ

decide

ดีไซด์

ตัดสินใจ

decision

ดีซิ๊ชั่น

การตัดสินใจ

deck

เด็ค

ดาดฟ้าเรือ

declare

ดีแคล์

ประกาศ

decline

ดีไคลน์

ลาด,เอียง,เสื่อม

decode

ดีโค้ด

ถอดรหัส

decorate

เด๊คโคเหรท

ตกแต่ง

decrease

ดี๊ครีซ

ลดลง

dedicate

เด๊ดดิเขต

อุทิศ

deduct

ดีดั๊คท

หักออก

deem

ดีม

ถือว่า

deep

ดี๊พ

ลึก,สุดซึ้ง

deer

เดียร์

กวาง

default

ดีฟ๊อลท์

ไม่มี,หมด

defeat

ดีฟี๊ท

ทำลาย,ความพ่ายแพ้

defect

ดีเฟ็คท

ข้อบกพร่อง

defend

ดีเฟ็นด์

ป้องกันตัว,ตั้งรับ

define

ดีไฟน์

นิยาม

defrost

ดีฟรอสท์

ทำให้น้ำแข็งละลาย

defy

ดีฟาย

ยั่ว,ฝ่าฝืน

degrade

ดีเกรด

ลดยศ

degree

ดีกรี

ระดับชั้น,ปริญญา,องศา

delay

ดีเลย์

ล่าช้า,ทำให้ล่าช้า

delegate

ดีลิเกท

ผู้แทน

delete

ดีลี๊ท

ลบ

delight

ดีไล๊ท

ดีใจ,พอใจ

deliver

ดีลิ๊เฝ่อร์

ส่ง,มอบ

delta

เด๊ลท่า

สามเหลี่ยม

deluge

เด๊ลิวจ

น้ำท่วม

demand

ดีมานด์

เรียกร้อง

democracy

ดีม๊อคเครซี่

ประชาธิปไตย

demonstrate

ดีมอนสเทรท

สาธิต,เดินขบวน

dense

เด๊นส

หนาแน่น

dental

เด๊นทอล

เกี่ยวกับฟัน

deny

ดีนาย

ปฏิเสธ

depart

ดีพาร์ท

ออกจาก

department

ดีพ๊าร์ทเม้นท

แผนก

depend

ดีเพ็นดํ

ขึ้นอยู่กับ

deploy

ดีพลอย

จัด

deposit

ดิพ๊อสิท

ฝากเงิน,วางเงินมัดจำ

depot

ดี๊โพ้

โรงเก็บของ

depreciate

ดีพรี๊ซิเอท

เสื่อมค่า

depress

ดีเพรส

ตกต่ำ

derail

ดีเรล

ตกราง

derive

ดีไรฝ

ได้มา,สืบมา

descend

ดีเซ้นดํ

ตก,ลง,สืบมา

describe

เดสไครบํ

พรรณา

desert

เดสเสิร์ท

ทะเลทราย,อ้างว้าง

design

ดีไซนํ

ออกแบบ

desire

ดีไซรํ

ปารถนา

desk

เดสคํ

โต๊ะเรียน

desperate

เด๊สเพอเหรท

สิ้นหวัง

despite

เดสไพ๊ทํ

แม้ว่า

dessert

ดีเซิร์ท

ขนมหวาน

destroy

เดสทรอย

สังหาร,ทำลาย

detail

ดีเทล

รายละเอียด

detain

ดีเทน

กักตัว

detect

ดีเท็ค

สืบหา

deter

ดีเท่อร์

กีด,ขวาง

detergent

ดีเท๊อร์เจ้นทํ

ผงซักฟอก

determine

ดีเท๊อร์ไมน์

ตั้งใจ,ตกลงใจ

devalue

ดีแฝ๊ลู่

ลดค่า

devastate

เด๊ฝาสเทท

ล้างผลาญ

develop

เดเฝ๊ลหลอพ

พัฒนา,เจริญ

device

ดีไฝ๊ซ์

สิ่งประดิษฐ์,อุบาย

devil

เด๊ฝิ้ล

ปีศาจ

devote

ดีโฝท

อุทิศ

dew

ดิว

น้ำค้าง

diabetes

ไดอะบิ๊ทิซ

โรคเบาหวาน

diagnose

ไดแอกโน๊ส

วินิจฉัยโรค

diagram

ได๊อะแกรม

แผนผัง

dial

ได๊อัล

หมุน(กด)(โทรศัพท์)

dial

ได๊อัล

ปลอม,แกล้งทำ

dialogue

ได๊อะหล๊อก

การสนทนา

diameter

ไดอ๊ะมิเท่อร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

diamond

ได๊ม่อนดํ

เพชร

diaper

ได๊อะเพ่อร์

ผ้าอ้อม

diarrhoea

ไดอะเรีย

ท้องร่วง

diary

ได๊อะรี่

สมุดบันทึกรายวัน

dictate

ดิ๊คเทท

เผด็จการ

die

ดาย

ตาย,แม่พิมพ์

diet

ได๊เอ็ท

อาหาร,อดอาหาร

difference

ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์

แตกต่าง

difficult

ดิ๊ฟฟิคั้ลท

ยาก

diffuse

ดิฟฟิ๊วส

แพร่

dig

ดีกกํ

ขุด

digest

ได๊เจสท

ย่อย

digit

ดิ๊จิท

ตัวเลข, นิ้วมือ

dignity

ดิ๊กนิที่

เกียรติยศ

diligent

ดิ๊ลิเจ่นท

ขยัน

dilute

ไดลู้ท

เจือจาง

dim

ดิม

มัว,หมอง

dimension

ไดเม๊นชั่น

ขนาด

dinner

ดินเน่อร์

อาหารเย็น

dinosaur

ได๊โนซอร์

ไดโนเสาร์

diploma

ดิพโพล๊ม่า

อนุปริญญา

diplomat

ดิ๊พโพแมท

นักการฑูต

direct

ไดเร็ค

ชี้,กำกับ,โดยตรง

dirt

เดิร์ท

ฝุ่น

dis-

ดิส

ไม่

disappear

ดิสแอ๊พเพียร์

หายไป

disappoint

ดิสแอพพอยท์

ผิดหวัง,เสียใจ

disaster

ดิสแอ๊สเท่อร์

ความหายนะ

disc

ดิสค์

แผ่นกลม

discharge

ดิสชาร์จ

ปล่อยออก

discipline

ดิ๊สซิพลิ่น

วินัย

discount

ดิ๊สเค้าท

ส่วนลด

discourage

ดิสค๊อเหรจ

ทำให้ท้อ

discover

ดิสโค๊ฟเฝ่อร์

ค้นพบ

discriminate

ดิสคริ๊มิเหนท

แยกแยะ

discuss

ดิ๊สคัสส

อภิปราย

disease

ดีซี๊ส

โรค

disguise

ดิสไก๊ส

ปลอม,ปลอมตัว

disgust

ดิสกั๊สท

ทำให้รังเกียจ

dish

ดิช

จานข้าว

dismal

ดิ๊สมอล

สลดใจ

dismay

ดิสเมย์

ทำให้ตกใจ

dismiss

ดิสมิ๊สส

ไล่ออก,ให้ออก

dispensable

ดิสเพ๊นเซเบิ้ล

ไม่มีก็ได้

disperse

ดิสเพ๊อร์ส

กระจัดกระจาย

displace

ดิสเพลส

การกระจัด,ไล่,ขับ

display

ดิสเพลย์

แสดง

dispute

ดิสพิ้วทํ

ทะเลาะ,โต้เถียง

disrupt

ดิสรัพท

ทำลาย

dissent

ดิสเซ้นท

ไม่เห็นด้วย

dissolve

ดิสโซ๊ลฝ

ละลาย,สลาย

distance

ดิ๊สแท่นซํ

ระยะทาง

distinct

ดิสทิ๊งทํ

ชัดเจน,แน่แท้

distingguish

ดิสทิ๊งกวิช

แยก,ทำให้เด่น

distort

ดิสถอร์ท

บิดเบือน

distress

ดิสเทรสส

ทำให้ทุกข์

distribute

ดิสทริบิ๊ว

แจกจ่าย

district

ดิ๊สทริคท

อำเภอ,ตำบล

disturb

ดิสเท๊อร์บ

รบกวน

diverge

ไดเฝ๊อร์จ

ต่างออกไป

diversity

ไดเฝ๊อร์ซิที่

ความแตกต่าง,หลากหลาย

devide

ดีไฝดํ

แบ่ง,แยก

divorce

ดีฝอร์ซ

หย่า

do

ดู

ทำ

dock

ด๊อค

ท่าเรือ

doctor

ด๊อคเท่อร์

หมอ,ดร.

document

ด๊อคคิวเม้นท

หลักฐาน

dog

ด้อกก

หมา

doll

ดอลล์

ตุ๊กตา

dolphin

ด๊อลฟิน

โลมา

domain

โดเมน

ขอบเขต,อาณาจักร

domestic

โดเม๊สทิค

ภายในประเทศ

dominate

โด๊มิเหนท

ครอบงำ

donate

โด๊เหนท

บริจาค

door

ดอร์

ประตู

dot

ดอท

จุด

double

ดั๊บเบิ้ล

สอง,สองเท่า

drama

ดร๊าม่า

ละคร

dramatic

ดราแม๊ทิค

น่าตื่นเต้น,เหมือนนิยาย

draw

ดรอว์

วาด,ลาก,ดึง

dread

เดรด

น่ากลัว

dream

ดรีม

ฝัน,ความฝัน

dress

เดรส

แต่งตัว,เครื่องแต่งตัว

drift

ดริฟท์

ลอยไป

drill

ดริลล์

เจาะ

drink

ดริ๊งค

ดื่ม

drunk

ดรั๊งค

เมา

drive

ไดร๊ฝ

ขับ,ขับไล่

drop

ดรอพ

หยด,ตก,หยุด

drought

เดร๊าท

ฝนแล้ง

drown

ดราวน

จมน้ำ

drug

ดรัก

ยา,ยาเสพติด

drum

ดรัม

กลอง

dry

ดราย

แห้ง,ตาก

dual

ดู๊ออล

สอง,คู่

duck

ดั๊ค

เป็ด

duct

ดั๊คท

ท่อ

ductile

ดั๊คไทล์

เหนียว

due

ดิว

กำหนด,ครบกำหนด

duet

ดูเอ็ท

ร้องสองคน

dumb

ดัมบ

ใบ้

dump

ดั๊มพ

เท,กอง

duplicate

ดุ๊พพลิเขท

ฉบับเทียบ,ก๊อปปี้

durable

ดิ๊วระเบิ้ล

ทนทาน

during

ดิ๊วริ่ง

ในระหว่าง

dust

ดัสท

ฝุ่น

duty

ดิ๊วที่

หน้าที่,ภาษี

dwarf

ดวอร์ฟ

เตี้ย,แคระ

dwindle

ดวิ๊นเดิ้ล

ลดลง

dynamic

ไดแน๊หมิค

เคลื่อนไหว

dynasty

ได๊นาสที่

ราชวงศ์

 

 

 

each

อีช

แต่ละ

eager

อี๊เก้อร

กระหาย

eagle

อี๊เกิ้ล

นกอินทรีย์

ear

เอียร

หู

early

เอ๊อรํลี่

แต่เช้า,มาก่อน,ต้น

earn

เอิร์น

หาเลี้ยงชีพ,หาได้

earth

เอิร์ทร

โลก,พื้นดิน

ease

อี๊ส

ง่าย,สบาย,ทำให้ผ่อนคลาย

east

อี๊สท

ตะวันออก

eat

อี๊ท

กิน

eccentric

เอ็คเซ๊นทริค

เบี้ยว,ชอบกล

echo

เอ๊คโค่

เสียงสะท้อน

eclipse

อิ-คลิ๊พส

มัวหมอง,บังรัศมี

ecology

อีโค๊โลจี้

นิเวศวิทยา

economic

อีโคโน๊หมิค

เศรษฐกิจ

economy

อีโค๊โนมี่

ประหยัด

edge

เอจ

ขอบ

edible

อิดิ๊เบิ้ล

กินได้

edit

เอ๊ดิท

แก้ไข

eduacate

เอ๊ดดูเขท

ศึกษา

effect

เอฟเฟ็ค

ก่อให้เกิดผล

effort

เอ๊ฟฟอร์ท

ความพยายาม

egg

เอ้กก

ไข่

ego

อี๊โก้

ความยึดมั่นในตนเอง,อวดดี

either

ไอ๊เทร่อ

อย่างใดอย่างหนึ่ง

eject

อีเจ็คท

ไล่,ขับ

elastic

อีล๊าสติค

ยืดหยุ่น

elbow

เอ๊ลโบว์

ข้อศอก

elect

อิเล็คท

เลือกตั้ง

electric

อิเล๊คทริค

ไฟฟ้า

electrode

อิเล๊คโทรด

ขั้วไฟฟ้า

elegant

เอ๊เลแก้นท

สละสลวย,สง่างาม

element

เอ๊ลิเม้นท

ธาตุ

elephant

เอ๊เลแฟ้นท

ช้าง

elevate

เอ๊ลลิเหวท

เลื่อน,ยก

eligible

เอ๊ลิจิเบิ้ล

เหมาะ

eliminate

อิลิ๊มิเหนท

กำจัด

elite

อีหลีท

ชนชั้นสูง

ellipse

อีลิ๊พส

วงรี

else

เอ๊ลส

อื่นๆ,นอกจากนั้น

embargo

เอ็มบ๊าร์โก้

ห้ามส่งสินค้า

embrace

เอ็มเบรซ

กอด,รวบเข้าไว้

embryo

เอ๊มบริโอ้

ตัวอ่อน

emerge

อีเม๊อร์จ

ปรากฏออกมา

emergency

อีเม๊อร์เจนซี่

ฉุกเฉิน

emotion

อีโม๊ชั่น

อารมณ์,ความรู้สึก,อ่อนไหว

emperor

เอ๊มเพอเร่อ

จักรพรรดิ

emphasis

เอ๊มฟาสิส

ย้ำ,เน้น

empire

เอ๊มไพร์

อาณาจักร

employ

เอ็มพลอย

จ้าง

employee

เอ็มพลอยยี่

ลูกจ้าง

employer

เอ็มพล๊อยเย่อร์

นายจ้าง

empower

เอ็มพ๊าวเว่อร์

ให้อำนาจ

empty

เอ๊มพที่

ว่างเปล่า

emulsion

อิมั๊ลชั่น

ของผสม

em-

เอ็ม

ทำให้คำที่ตาม em มาเป็น v.

en-

เอ็น

ทำให้คำที่ตาม en มาเป็น v.

enable

เอ็นเอ๊เบิ้ล

ทำให้สามารถ

enact

เอ็นแอ็ค

แสดง

enchant

เอ็นแช๊นท

ทำให้หลงไหล

enclose

เอ็นโคลส

ล้อมรอบ

encourage

เอ็นเค๊อเหร็จ

สนับสนุน

end

เอ็นด

จบ,สุด,ท้าย

endeavor

เอ็นดี๊ฟเว่อร์

พยายาม

endorse

เอ็นโด๊ส

ลงนามรับรอง

endure

เอ็นเดียวรํ

ทนทาน

enemy

เอ๊นนิมี่

ศัตรู

energy

เอ๊นเนอร์จี้

พลัง,พลังงาน

enforce

เอ็นฟอร์ซ

บังคับใช้

engage

เอ็นเกจ

มีส่วนร่วม,นัดหมาย,ต่อสู้

engine

เอ๊นจิ้น

เครื่องยนต์

enhance

เอ็นแฮ๊นซ

ส่งเสริม

enigma

อีนิ๊กม่า

ลึกลับ

enjoy

เอ็นจอย

สนุก

enlarge

เอ็นลาร์จ

ทำให้ใหญ่ขึ้น

enormous

อีน๊อร์มัส

มากมาย

enough

อีน๊าฟ

เพียงพอ

ensure

เอ็นชัวร์

ทำให้แน่ใจ

enter

เอ๊นเท่อร์

เข้าไป

enterprise

เอ๊นเทอร์ไพร้ส

บริษัท,กิจการ

entertain

เอ๊นเทอร์เทน

ทำให้สนุก

entire

เอ็นไทรํ

ทั้งหมด

entitle

เอ็นไท๊เทิ่ล

สมควรได้รับ

envelop

เอ็นเฝ๊-หลอพ

ซอง,ล้อมรอบ

equal

อี๊ควอล

เท่ากัน

equation

อีเคว๊ชั่น

สมการ

equilibrium

อีควิลิ๊เบี่ยม

สมดุล

equipment

อีควิ๊พเม้นท

เครื่องมือ

equity

เอ๊ควิที่

ยุติธรรม

equivalent

อี-ควิ๊-ฝาเล้นท

เท่าเทียมกัน

era

เอ๊ร่า

ยุค

erase

อีเรส

ลบ

erode

อีโร้ด

กัดกร่อน

erupt

อีรัพท

ระเบิด

escalate

เอ๊สคาเลท

เพิ่ม,ขยาย,ยกให้สูงขึ้น

escape

เอสเขพ

หนี

especial

เอสเพ๊เชี่ยล

โดยเฉพาะ

essay

เอสเซ่ยํ

เรียงความ

essence

เอ๊สเซ่นซ์

จำเป็น

establish

เอสแท๊บบลิช

สร้าง,ตั้งมั่น

estate

เอสเทท

ที่ดิน,ทรัพย์สิน

esteem

เอสทีม

นิยม,นับถือ

estimate

เอ๊สทิเหมท

ประมาณ

eternal

อิทเท๊อร์น่อล

อมตะ

ethics

เอ๊ททิคส

จรรยาบรรณ

evacuate

อีแฝ๊คคิวเอท

อพยพ,ถอย

evaluate

อีแฝ๊ลูเอท

ประเมินค่า

evaporate

อีแว๊โพเหรท

ระเหย

eve

อี๊ฟ

วันสุกดิบ

even

อี๊เฝ่น

แม้แต่,เท่าเทียม

evening

อี๊ฝนิ่ง

ตอนเย็น

event

อีเฝ๊นท

เหตุการณ์

eventually

อีเฝ๊นชวลลี่

ในที่สุด

ever

เอ๊เฝ่อร์

เคย,ตลอดไป

every

เอ๊เฝอร์รี่

ทุกๆ

evidence

เอ๊ฝิเด้นซ

หลักฐาน

evil

อี๊ฝิ่ล

ปีศาจ

evolve

อีโฝ๊ลฝ

เจริญขึ้น

ex-

เอ็กซ์

อดีต

exact

เอ็กแซคท

แน่นอน

exaggerate

เอ็กแซ๊กเกอร์เหรท

คุยโม้

examine

เอ็กแซ๊มไมน์

ตรวจ,สำรวจ

example

เอ็กแซ๊มเพิ่ล

ตัวอย่าง

exceed

เอ็กซี๊ด

เกิน

exel

เอ็กเซล

ดีเลิศ

except

เอ็กเซ๊พท

ยกเว้น

excess

เอ็กเซสส

เกิน

exchange

เอ็กซเช้งจ

แลกเปลี่ยน

excite

เอ็กไซ๊ทํ

ตื่นเต้น,กระตุ้น

exclaim

เอ็กซเคลม

อุทาน

exclude

เอ็กซคลู๊ด

ไม่รวม

excuse

เอ็กซคิ้วส

ขอโทษ

execute

เอ๊กเซ็คคิ้วท

ปฏิบัติ,จัดการ

exempt

เอ็กเซ๊มพท

ยกเว้น

exercise

เอ๊กเซอร์ไซส

ฝึกหัด,ออกกำลังกาย

exhaust

เอ็กซอสทํ

ไอเสีย,ดูดออกหมด

exhibit

เอ็กซฮิ๊บิท

แสดง,นิทรรศการ

exile

เอ๊กไซล์

เนรเทศ

exist

เอ็กซิ๊สท

คงอยู่

exit

เอ๊กสิท

ออก,ทางออก

expand

เอ็กสแพนด

ขยาย,แผ่

expect

เอ็กซเพ็คท

คาดหมาย

expend

เอ็กซเพ็นด

ใช้จ่าย

expence

เอ็กซเพ้นซ

ค่าใช้จ่าย

experience

เอ็กซพี๊เหรียนซํ

ประสบการณ์

experiment

เอ็กซเพ๊อริเม้นท

ทดลอง

expert

เอ๊กซเพิร์ท

ผู้เชี่ยวชาญ

explain

เอ็กซเพลน

อธิบาย

explode

เอ็กซโพลด

ระเบิด

exploit

เอ็กซพล๊อยท

ใช้ทำประโยชน์

explore

เอ็กซโพลร์

สำรวจ

expo

เอ็กซโพ

การแสดงสินค้า

export

เอ๊กซพอร์ท

ส่งออก

expose

เอ็กซโพส

เปิดออก,เผยออก

express

เอ็กซเพรส

แสดง(ความรู้สึก),ด่วน

extend

เอ็กซเท็นด

ต่อออกไป,ขยาย

external

เอ็กซเท๊อร์น่อล

ภายนอก

extinct

เอ็กซทิ๊นคํทํ

สูญพันธุ์

extra

เอ๊กซทร่า

พิเศษ

extreme

เอ็กซทรีม

สูงสุด

eye

อาย

ตา

 

 

 

fabric

แฟ๊-บริค

ผ้า

face

เฟซ

หน้า,เผชิญหน้า

facsimile

แฟ็คซิ๊มายล์

เครื่องแฟกซ์

fact

แฟคท

ความจริง

faction

แฟ๊คชั่น

ฝ่าย,พวก

factor

แฟ๊คเท่อร์

ปัจจัย

factory

แฟ๊คโทรี่

โรงงาน

faculty

แฟ๊คัลที่

คณะ(ในมหา'ลัย)

fade

เฟด

เลือนหายไป

fail

เฟล

ตก,พลาด

faint

เฟ้นท

เป็นลม

fair

แฟร์

พอใช้,ยุติธรรม,ตลาดนัด

faith

เฟท

ศรัทธา,เลื่อมใส

fake

เฟ้ค

ปลอม

fall

ฟอลล์

ตก,ล้ม,พัง

false

ฟอลซ

เท็จ,ผิด

fame

เฟม

ชื่อเสียง

familiar

แฟมิ๊ลิอาร์

คุ้นเคย

family

แฟ๊มิลี่

ครอบครัว

famine

แฟ๊ไมน์

อดหยาก

famous

เฟ๊มัส

มีชื่อเสียง

fan

แฟน

พัดลม,แฟน(เพลง)

fancy

แฟ๊นซี

แปลก

fantacy

แฟ๊นทะซี

ประหลาด,อัศจรรย์

far

ฟาร์

ไกล

fare

แฟร์

ค่าโดยสาร

farm

ฟาร์ม

นา,ไร่,ที่เลี้ยงสัตว์

fascinate

แฟ๊ซซิเหนท

ทำให้หลง

fashion

แฟ๊ชั่น

ความนิยม

fast

ฟาสท

เร็ว,อดอาหาร,ผูกให้แน่น

fat

แฟท

อ้วน,ไขมัน

fatal

เฟ๊ท่อล

ถึงตาย

fate

เฟ้ท

โชคชะตา

father

ฟ๊าเท่อร

พ่อ

fatigue

ฟาที้ก

เหนื่อยล้า

fault

ฟอลท

ผิด

favor,favour

เฟ๊เฝ่อร

ชอบ,เข้าข้าง

fear

เฟียร์

กลัว

feasible

ฟี๊ซิเบิ้ล

เป็นไปได้

feature

ฟี๊เจ้อร์

ลักษณะรูปร่าง

federal

เฟ๊ดเดอร่อล

สหพันธรัฐ

feed

ฟีด

ให้อาหาร,ป้อน

feel

ฟีล

รู้สึก

fellow

เฟ๊ลโล่ว

เพื่อน

female

ฟี๊เมล

ผู้หญิง

fence

เฟ้นซ

รั้ว

ferry

เฟ๊อรรี่

เรือข้ามฟาก

fertile

เฟ๊อร์ไทล์

อุดมสมบูรณ์,ให้ผล

fever

ฟี๊เฝ่อร

ไข้,ความคลั่งไคล้

few

ฟิว

สองสาม,น้อย

fiber

ไฟ๊เบ้อร

เส้นใย

fiction

ฟิ๊คชั่น

เรื่องที่แต่งขึ้น

field

ฟีลด

ทุ่ง,สนาม

fierce

เฟียร์ซ

ดุร้าย

fight

ไฟ้ท

ต่อสู้

figure

ฟิ๊กเก้อร

ตัวเลข,จำนวน,รูปร่าง

file

ไฟล์

แฟ้ม

fill

ฟิลล

เติมให้เต็ม

film

ฟิล์ม

เยื่อหุ้ม,ฝ้า

filter

ฟิ๊ลเท่อร์

กรอง

fin

ฟิน

ครีบ

final

ไฟ๊น่อล

สุดท้าย

finance

ไฟแน๊นซ

การเงิน

find

ไฟนด์

หา,พบ

fine

ไฟน

ดี,ละเอียด

finger

ฟิ๊งเก้อร

นิ้ว

finish

ฟิ๊หนิช

จบ,สำเร็จ

finite

ไฟ๊ไน้ท

จำกัด

fire

ไฟเออะร

ไฟ,ยิงปืน,ไล่ออก

firm

เฟิร์ม

มั่นคง,บริษัท

first

เฟิร์สท

ที่หนึ่ง,แรก,สำคัญที่สุด

fiscal

ฟิ๊ซคอล

การเงิน,ภาษี

fish

ฟิช

ปลา

fishery

ฟิ๊เชอรี่

การปะมง

fission

ฟิ๊ชชั่น

การแยกออก

fist

ฟิซท

กำปั้น

fit

ฟิท

เหมาะ,พอดี

fix

ฟิกซ์

ซ่อม,ติด,ยึด

flag

แฟล๊ก

ธง

flame

เฟลม

เปลวไฟ

flank

แฟล๊งค

ขนาบข้าง

flash

แฟลช

แสงวาบ,ชั่วขณะ

flat

แฟลท

แบน,ราบ

flavor,flavour

เฟล๊เฝ้อร์

เครื่องปรุง

flee

ฟลี

หนีจาก

fleet

ฟลีท

กองเรือ

flesh

เฟลช

เนื้อ,เลือดเนื้อ

flexible

เฟล๊กซิเบิ้ล

ยืดหยุ่น

float

โฟล้ท

ลอย

flock

ฟล๊อค

ฝูง

flood

ฟลั๊ด

น้ำท่วม

floor

ฟลอร์

พื้น

flora

ฟล๊อร่า

ดอกไม้

flow

โฟลว์

ไหล

flower

ฟล๊าวเว่อร์

ดอกไม้

fluctuate

ฟลั๊คทุเอท

ขึ้นๆลงๆ

fluid

ฟลู๊อิด

ของไหล

fluke

ฟลุ๊ค

บังเอิญเคราะห์ดี

flush

ฟลัช

กลั้ว

fly

ฟลาย

แมลงวัน,บิน

foam

โฟม

ฟอง

focus

โฟ๊คัส

จุดรวม,เพ่ง

fog

ฟ๊อก

หมอก

-fold

-โฟลด์

-เท่า

folk

โฟล้ค

ชาวบ้าน

follow

ฟ๊อลโล่ว

ตาม,หลังจาก

food

ฟู้ด

อาหาร

fool

ฟูล

โง่,เขลา

foot

ฟุ้ท

เท้า,ปลาย,ท้าย

for

ฟอร์

สำหรับ,เป็นระยะ

forbid

ฟอร์บิด

ห้าม

force

ฟอร์ซ

แรง,กำลัง,บังคับ

fore

โฟร์

ข้างหน้า

fore-

โฟร์

ก่อน

forecast

โฟ๊ร์แคสท

ทำนาย

foreign

ฟอร์เรน

ต่างชาติ,แปลก

foremost

โฟร๊โมสท

มาก่อน

forest

ฟ๊อเรสท

ป่า

forever

ฟอเร๊เฝ่อร

ตลอดไป

forget

ฟอร์เก๊ท

ลืม

forgive

ฟอร์กี๊ฝ

ยกโทษให้

fork

ฟ๊อร์ค

ส้อม,คราด

form

ฟอร์ม

รูป,ร่าง,ก่อขึ้น

formal

ฟ๊อร์มอล

เป็นทางการ

former

ฟ๊อร์เม่อร์

ก่อน,แต่ก่อน,คนก่อน

formula

ฟ๊อร์มิวล่า

สูตร

forth

โฟธ

ออกมา,ออกไป

fortnight

ฟ๊อร์ทไน้ท

รายปักษ์,14วันต่อครั้ง

fortune

ฟ๊อร์จูน

โชคชะตา

forum

ฟอรั่ม

ประชุมเพื่อการโต้เถียง

forward

ฟ๊อร์เวิร์ด

ข้างหน้า,ส่งต่อไป

fossil

ฟ๊อซซิ่ล

ซากพืชและสัตว์ที่ทับถม

foster

ฟ๊อสเท่อร์

อุปถัมภ์

found

เฟานด

สร้าง,ก่อ,ตั้ง,รากฐาน

fox

ฟ๊อกซ

หมาป่า

fraction

แฟร๊คชั่น

เศษส่วน,ส่วนน้อย

fragile

แฟร๊กไจล์

เปราะ,บอบบาง

fragment

แฟร๊กเม้นท

เสี่ยงๆ,ชิ้นเล็กๆ

frame

เฟรม

กรอบ

franchise

แฟร๊นไช้ส

สัมปทานให้ขายสินค้า

frank

แฟร๊งค

ตรงไปตรงมา

fraud

ฟร๊อด

ฉ้อโกง

freak

ฟรี๊ค

ประหลาด,พิกล

free

ฟรี

เสรี,ปลดปล่อย,ไม่ต้องจ่าย

freeze

ฟรีส

แข็งตัว

freight

เฟรท

ค่าระวางเรือ

frequent

ฟรี๊เคว่นท

บ่อย,ถี่

fresh

เฟรช

สด,ใหม่

friction

ฟริ๊คชั่น

ความเสียดทาน

friend

เฟรน

เพื่อน

fright

ไฟร๊ท

ตกใจ,น่ากลัว

frog

ฟร๊อก

กบ

from

ฟรอม

จาก,ตั้งแต่

front

ฟร๊อนท

ด้านหน้า,เผชิญหน้า

frontier

ฟรอนเทียร์

แนวหน้า

fruit

ฟรุ๊ท

ผลไม้

fruitful

ฟรุ๊ทฟูล

บรรลุผล

fuel

ฟู๊เอล

เชื้อเพลิง,เติมเชื้อไฟ

fugitive

ฟู๊จิถีฝ

ผู้หลบหนี

fulfil

ฟูลฟิล

ทำให้บรรลุ

full

ฟูล

เต็ม

fun

ฟัน

สนุก

function

ฟั๊งก์ชั่น

หน้าที่,ใช้ได้

fund

ฟันด

กองทุน,เงิน

fundamental

ฟันดาเม๊นทอล

มูลฐาน

funeral

ฟิ๊วเนอร่อล

งานศพ

fur

เฟอร์

ขนสัตว์

furnish

เฟ๊อร์นิช

ตกแต่ง

further

เฟ๊อร์เธ่อร์

ต่อไปอีก

future

ฟิ๊วเช่อร์

อนาคต

 

 

 

gag

แก๊ก

พูดตลก

gage

เกจ

เครื่องวัด

gain

เกน

ได้มา,กำไร,ได้เปรียบ

gal.

แกล.

แกลลอน

galaxy

แก๊แล่กซี่

ทางช้างเผือก

gallery

แก๊ลเลอรี่

ห้องแสดงภาพ

gallon

แก๊ลลอน

แกลลอน-3.78ลิตร

gamble

แก๊มเบิ้ล

การพนัน

game

เกม

เกม

gang

แก๊ง

หมู่โจร

gap

แก๊พ

ช่องว่าง

garbage

ก๊าร์เบจ

ขยะ

garden

ก๊าร์เด้น

สวน

garlic

การ์หลิค

กระเทียม

garment

ก๊าร์เม้นท

เสื้อผ้า

gas

แก๊ซ

ก๊าซ

gate

เกท

ประตู(ใหญ่ๆ)

gather

แก๊เธ่อร์

ชุมนุม,เข้ามารวมกัน

gear

เกียร์

เฟือง

gender

เจ๊นเด้อร์

เพศ

general

เจ๊นเนอรัล

ทั่วๆไป,โดยปรกติ

generate

เจ๊นเนอเหรท

กำเนิด

generic

เจ็นเน๊อริค

ชื่อที่เรียกกันทั่วๆไป(เช่นแฟ๊บ)

generous

เจ๊นเนอรั๊ส

ใจกว้าง,ใจดี

genetic

เจเน๊ทิค

เกี่ยวกับยีน

genius

จี๊เนียส

อัจฉริยะ

gentle

เจ๊นเทิ่ล

สุภาพ

genuine

เจ๊นนิวอีน

แท้จริง

geo-

จีโอ-

ธรณี

geography

จีโอ๊กราฟี่

ภูมิศาสตร์

geometry

จีโอ๊เมทรี่

เรขาคณิต

get

เก็ท

ได้รับ

ghost

โก๊สท

ผี

giant

ไจ๊แอ้นท

ยักษ์,ใหญ่

gimmick

กิ๊มมิค

กลเม็ด

ginger

จิ๊งเจ้อร

ขิง

girl

เกิร์ล

เด็กหญิง

give

กี๊ฝ

ให้

glad

แกล๊ด

ยินดี

glance

แกล๊นซ์

ชำเลือง

glass

กล๊าสส

กระจก,แก้ว

globe

โกล๊บ

ทั่วโลก

glory

กล๊อรี่

รุ่งโรจน์,บารมี

glue

กลู

กาว,เหนียว

go

โก

ไป

goal

โกล

จุดหมาย

goat

โก้ท

แพะ,ผู้รับบาป

god

ก๊อด

พระเจ้า

gold

โกลด์

ทองคำ

good

กู๊ด

ดี

goods

กู๊ดส

สินค้า

goose

กู๊ส

ห่าน

gossip

ก๊อสสิพ

นินทา

govern

โก๊เฝิ่น

ปกครอง

grab

แกร๊บ

ฉวย,กว้า

grace

เกร๊ซ

สง่า,งดงาม

grade

เกรด

ระดับ,ชนิด

grand

แกรนด์

ใหญ่โต,งดงาม

grant

แกร๊นท

อนุญาต,ยอมให้,เงินช่วย

grape

เกร๊พ

องุ่น

.-graph

กร๊าฟ

.-สิ่งที่พิมพ์

grasp

กราซพ

ฉวย,คว้า,เข้าใจ

grass

กราซ

หญ้า

grateful

เกร๊ทฟุล

กตัญญู

gratitude

แกร๊ทิจูด

กตัญญู,ขอบคุณ

grave

เกรฝ

หลุมฝังศพ

great

เกรท

ใหญ่,สำคัญ,เลิศ

greed

กรี๊ด

ตะกละ,โลภ

green

กรีน

เขียว,สะอาด

greet

กรีท

ทักทาย

grey

เกรย์

สีเทา,หมองหม่น

grid

กริด

ตะแกง

grill

กริลล์

ย่าง

gross

กรอสส

ทั้งหมด

ground

กราวนด์

พื้นดิน,พื้น,ฐาน,ราก

group

กรุ๊พ

กลุ่ม,พวก

grow

โกรว์

เติบโต,ปลูก

guarantee

แกแรนที

รับประกัน

guard

การ์ด

ยาม,เฝ้า

guerrilla

เกอรริ๊ลล่า

กองโจร

guess

เกสส

เดา

guest

เกสท

แขก

guide

ไก๊ด

นำ,แนะนำ

guilt

กิ๊ลท

ความผิด

gulf

กัลฟ

อ่าว

gum

กัม

เหงือก

gun

กัน

ปืน

guy

กาย

คนนั้น

 

 

 

habit

แฮ๊บบิท

นิสัย

habitat

แฮ๊บบิเทท

ที่อยู่อาศัย

hair

แฮร์

ผม

half

ฮาล์ฟ

ครึ่ง

hall

ฮอลล์

ห้องโถง

halt

ฮอลท์

หยุด

hammer

แฮ๊มเมอร์

ฆ้อน,ทุบ

hand

แฮนด์

มือ,ยื่น,มอบ

handy

แฮ๊นดี้

เป็นประโยชน์,สะดวก

handicap

แฮ๊นดิแขพ

แต้มต่อ

handicraft

แฮ๊นดิคร๊าฟท

งานฝีมือ,ช่างฝีมือ

handle

แฮ๊นเดิ้ล

จัดการ,ควบคุม

handsome

แฮ๊นซั่ม

หล่อ,งาม

hang

แฮง

แขวน

happen

แฮ๊พเพ่น

เกิดขึ้น

happy

แฮ๊พพี่

มีความสุข

harass

ฮาราสส

ราวี,กวนใจ

hard

ฮาร์ด

แข็ง,ยาก,หนัก

harm

ฮาร์ม

ทำอันตราย,เป็นอันตราย

harvest

ฮ๊าร์เฝ่สท

เก็บเกี่ยว

hat

แฮ็ท

หมวก

hate

เฮท

เกลียด

haunt

ฮอนท์

สิง

havoc

แฮ๊ฝอค

ความวุ่นวาย,ความฉิบหาย

head

เฮด

หัว,หัวหน้า

heal

ฮีล

รักษา

hear

เฮียร

ได้ยิน,ฟัง

heart

ฮาร์ท

หัวใจ,แก่น

heat

ฮีท

ความร้อน,ทำให้ร้อน

heaven

เฮ๊ฝเฝ่น

สวรรค์

heavy

เฮ๊ฝฝี่

หนัก

heed

ฮี๊ด

เอาใจใส่

heir

แอร์

ทายาท

hell

เฮ็ลล

นรก

helmet

เฮ๊ลเหม็ท

หมวกกันน็อค

help

เฮ้ลพ

ช่วย

hence

เฮ็นซ

จากนี้ไป

herb

เฮิร์บ

สมุนไพร

here

เฮียร

ที่นี่

hero

ฮีโร่

วีรบุรุษ

hesitate

เฮ๊สิเทท

ลังเล

hide

ไฮด์

ซ่อน

high

ไฮฮ

สูง

hijack

ไฮ๊แจ็ค

จี้เอาเป็นตัวประกัน

hill

ฮิลล์

เนินเขาเตี้ยๆ

hint

ฮินท์

บอกใบ้

hire

ไฮเออะ

เช่า

history

ฮิสทรี่

ประวัติศาสตร์

hit

ฮิท

ตี,ได้รับความนิยม

hold

โฮลด์

ถือ,จับ,ยึดถือ

hole

โฮล

รู

hollow

ฮ๊อลโล่ว

กลวง,เปล่า

holy

โฮ๊ลี่

ศักดิ์สิทธิ์

home

โฮม

บ้าน

homogeneous

โฮโมจี๊เนียส

เป็นเนื้อเดียวกัน

honest

อ๊อนเน็สท

ซื่อสัตย์

honey

ฮั๊นนี่

น้ำผึ้ง,ที่รัก

honor,honour

อ๊อเน่อร์

เกียรติยศ,ความสัตย์,นับถือ

hook

ฮุ๊ค

ตะขอ,เกี่ยว

hope

โฮพ

หวัง,ความหวัง

horizon

ฮอไร๊ซั่น

ขอบฟ้า,แนวราบ

hormone

ฮ๊อร์โมน

ฮอร์โมน

horn

ฮอร์น

เขาสัตว์,แตร

horrible

ฮ๊อร์ริเบิ้ล

น่ากลัว

horse

ฮอร์ส

ม้า

hospital

ฮ๊อสพิท่อล

โรงพยาบาล

host

โฮสท

เจ้าบ้าน

hostage

ฮ๊อสเถจ

ตัวประกัน

hostile

ฮ๊อสไทล์

เป็นปรปักษ์

hot

ฮอท

ร้อน

hotel

โฮเท็ล

โรงแรม

hour

เอาเอ้อร์

ชั่วโมง

house

เฮ้าส

บ้าน,อาศัย

how

ฮาว

อย่างไร

hub

ฮับ

จุดศูนย์กลาง

hug

ฮัก

กอด

huge

ฮิวจ์

ใหญ่โต

human

ฮิ๊วแมน

มนุษย์

humble

ฮั๊มเบิ้ล

ถ่อมตัว,ต่ำต้อย

humid

ฮิ๊วมิด

ชื้น

humiliate

ฮิวมิ๊ลิเอท

ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า

humor

ฮิ๊วเม่อร์

อารมณ์ขัน

hundred

ฮั๊นเดร็ด

ร้อย

hungry

ฮั๊งกรี้

หิว

hunt

ฮั้นท

ล่า

hurl

เฮิร์ล

โยน,ปา

hurry

เฮ๊อร์รี่

รีบเร่ง

hurt

เฮิร์ท

บาดเจ็บ,ทำร้าย

husband

ฮั๊สแบนด์

สามี

hut

ฮัท

กระท่อม

hybrid

ไฮ๊บริด

พันทาง,ลูกผสม

hydro-

ไฮ๊โดร-

เกี่ยวกับน้ำ,เกี่ยวกับไฮโดรเจน

hygiene

ไฮ๊ยีน

ถูกหลักอนามัย

hyper-

ไฮเปอร์-

เกินธรรมดา

 

 

 

ice

ไอ๊ซ์

น้ำแข็ง

icon

ไอ๊ค่อน

ผู้มีชื่อเสียงที่เป็นตัวแทนบางอย่าง

idea

ไอเดีย

ความคิด

ideal

ไอดี๊ออล

อุดมคติ,ดีเลิศ

identify

ไอเด๊นทิฟาย

ระบุ,ชี้ตัว

idiom

อี๊เดี้ยม

สำนวน

idiot

อี๊เดียท

โง่,บ้า

idle

ไอ๊เดิ้ล

ว่าง,เปล่า

idol

ไอ๊ด้อล

คนที่เป็นต้นแบบ

if

อิ๊ฟ

ถ้า,หรือไม่

ignite

อิ๊กไน๊ท

จุด(ไฟ)

il-

อิล-

ไม่

ill

อิลล

ป่วย,ไม่สมบูรณ์

illigal

อิลลิ๊กอล

ผิดกฏหมาย

illustrate

อิ๊ลลัซเทรท

อธิบาย,แสดงให้เห็น

im-

อิม-

ไม่

image

อิ๊มเมจ

ภาพ,ภาพลักษณ์

imagine

อิมแม๊จิ้น

จินตนาการ

imitate

อิ๊มิเทท

ปลอม,เลียนแบบ

immediate

อิมมี๊เดียท

ทันที

immigrant

อิ๊มมีแกร้นท์

เข้าเมือง

immune

อิมมูน

ภูมิคุ้มกัน

impact

อิ๊มแพ็คท

กระทบ,ผลกระทบ

imperative

อิมเพ๊ราทิ๊ฝ

เลี่ยงไม่ได้,จำเป็น

imperial

อิมพี๊เรี่ยล

ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่

implant

อิมแพล๊นท์

ปลูก,ฝัง

implement

อิ๊มพลีเม้นท

ทำให้เป็นผล

imply

อิมพลาย

เป็นนัย,ส่อให้เห็น

import

อิ๊มพอร์ท

นำเข้า

impose

อิโพ้สท

บังคับใช้

impossible

อิมพ๊อซซิเบิ้ล

เป็นไปไม่ได้

impress

อิมเพรส

ประทับใจ

imprint

อิ๊มพริ้นท

ประทับ,รอย

imprison

อิมพริ๊ซั่น

จำคุก

improper

อิมพร๊อพเพ่อร์

ไม่เหมาะสม

improve

อิมพรู๊ฝ

ทำให้ดีขึ้น

impulse

อิ๊มพั้ลส

แรงกระตุ้น

in

อิน

ใน

in-

อิน-

ไม่

incentive

อินเซ๊นทีฝ

สินน้ำใจ,รางวัลเพื่อกระตุ้น

inch

อิ้นช์

นิ้วฟุต

incident

อิ๊นซิเด็นท

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

incline

อิ๊นไคลน์

ลาด,เอียง

include

อินคลู๊ด

รวมทั้ง

income

อิ๊นคัม

รายได้

incorporate

อินค๊อร์โพเรท

รวมกัน

increase

อิ๊นครีซ

เพิ่มขึ้น

incredible

อินเคร๊ดิเบิ้ล

ไม่น่าเชื่อ

indeed

อินดี๊ด

จริงๆ,ที่จริง

indefinite

อินเด๊ฟินิท

ไม่กำหนด,ไม่แน่นอน

independent

อินดีเพ๊นเด้นท

อิสระ,เอกราช

index

อิ๊นเด็กซ์

ดัชนี,เครื่องชี้

indicate

อิ๊นดิเขท

ชี้ให้เห็น

indirect

อินไดเร็คท

ทางอ้อม

individual

อินดิฝิ๊ด้วล

แต่ละคน

indoor

อิ๊นดอร์

ในร่ม

induce

อินดิ้วซ์

เหนี่ยวนำ

industry

อิ๊นดัสทรี่

อุตสาหกรรม

innert

อินเนิ๊ร์ท

เฉื่อย

inevitable

อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล

เลี่ยงไม่ได้

infant

อิ๊นแฟ๊นท

ทารก

inferior

อินฟี๊เรีย

ต่ำกว่า,ด้อยกว่า

infinite

อี๊นฟิหนิท

ไม่จำกัด,ไม่สิ้นสุด

influence

อิ๊นฟลูเอ๊นซ

อิทธิพล,มีอิทธิพล

inform

อินฟอร์ม

แจ้งให้ทราบ

informal

อินฟ๊อร์ม่อล

ไม่เป็นทางการ

inhale

อินเฮล

สูดเข้าไป

inherent

อินเฮ๊อเร้นท

ฝังติดอยู่,โดยสันดาน

inherit

อินเฮ๊อหริท

รับช่วงมรดก

initial

อินิ๊เชี่ยล

ตั้งแต่แรก,ชื่อย่อ

inject

อินเจ๊คท

ฉีด

injure

อิ๊นเจอร์

บาดเจ็บ

ink

อิ๊งค

หมึก

inn

อินน์

โรงแรมเล็กๆ

innocent

อิ๊นโนเซ้นท

ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์

innovate

อิ๊นโนเฝท

คิดขึ้นใหม่

inorganic

อินออร์แก๊หนิค

อนินทรีย์

input

อินพุท

ด้านขาเข้า,ที่ใส่เข้าไป

inquiry

อินไคว๊รี่

ถามหา,ไต่สวน

insane

อินเซน

บ้า

insect

อิ๊นเส็คท

แมลง

insecure

อินเซ็คเคียว

ไม่มั่นคง

insert

อิ๊นเสิร์ท

สอด,แทรก

inside

อิ๊นไซด์

ข้างใน,ด้านใน

insight

อิ๊นไซ้ท

ลึกซึ้ง

insist

อินซิ๊สท

ยืนยัน

inspect

อินสเพ๊คท

ตรวจตรา

inspire

อินไพร์

ดลบันดาลใจ

instance

อิ๊นสแท้นซ

ตัวอย่าง,ทันทีทันใด

instead

อินสเท๊ด

แทนที่

instinct

อิ๊นสทิ้งท

สัญชาติญาณ

institute

อิ๊นสทิทิ้วท

ตั้ง,จัดการ,สถาบัน

instruct

อินสทรั๊คท

แนะนำ,สอน

instrument

อิ๊นสทรูเม้นท

เครื่องมือ

insufficient

อินซัฟฟิ๊เชี้ยนท

ไม่เพียงพอ

insulate

อิ๊นซูเหลท

ป้องกัน,ฉนวน

insure

อินชัวร์

ประกัน

intact

อินแท็คท

คงอยู่,ไม่บุบสลาย

integer

อิ๊นทีเจ้อร์

จำนวนเต็ม

intellectual

อินเทลเล๊คช่วล

ปัญญา

intelligent

อินเท๊ลลิเจ้นท

ฉลาด,หน่วยสืบราชการลับ

intend

อินเท็นด

ตั้งใจ,มุ่งหมาย

inter-

อินเตอร์-

ระหว่าง

interact

อินเทอร์แรคท

มีปฏิกิริยาต่อกัน

intercept

อินเทอร์เส็พท

สกัด,ขวาง,กั้น

interchange

อิ๊นเทอร์เช้งจ

แลกเปลี่ยน

interest

อิ๊นเทรสท

สนใจ,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย

interfere

อินเทอร์เฟียร

แทรกแซง

interim

อิ๊นเทอร์ริม

ชั่วคราว,กลางคัน

interior

อินที๊เรีย

ภายใน

intermediate

อินเทอร์มี๊เดียท

ระหว่างกลาง,กลางทาง

internal

อินเท๊อร์นอล

ภายใน

international

อินเทอร์แน๊ชั่นนัล

ระหว่างประเทศ

interrupt

อินเทอร์รัพท

ขัดจังหวะ

intersect

อินเทอร์เซ็ค

ตัดกัน,ผ่านกัน

intervene

อินเทอร์ฝีน

เข้าแทรก

interview

อิ๊นเทอร์ฝิว

สัมภาษณ์

into

อิ๊นทู

เข้าไปใน

intolerant

อินโท๊เลอร์แรนท

ไม่อดทน

intra-

อินทร้า

ภายใน

introduce

อินโทรดิ๊วซ

แนะนำ,นำเข้ามา

inundate

อิ๊นอันเดท

ท่วม,ไหลบ่า

invade

อินเฝด

บุกรุก

invalid

อิ๊นแฝหลิด

โมฆะ

invent

อินเฝ๊นท

ประดิษฐ์

invest

อินเฝ๊สท

ลงทุน

investigate

อินเฝ๊สทิเกท

สืบสวน

invincible

อินฝิ๊นซิเบิ้ล

ไม่สูญสลาย

invisible

อินฝิ๊ซิเบิ้ล

มองไม่เห็น

invite

อินไฝ๊ท

เชิญ,นำมาซึ่ง

invoice

อิ๊นฝ้อยซ

ใบส่งของ

invoke

อินโฝ้ค

ขอร้อง,อุทรณ์

involve

อินโฝ๊ลฝ

เกี่ยวข้อง,พัวพัน

inward

อิ๊นเวิร์ด

เข้าไปใน

iron

ไอ๊อ้อน

เหล็ก

irony

ไอ๊ออนนี่

ประชดประชัน

irregular

เออะเร๊กกูล่า

ผิดปรกติ

irritate

อิ๊ริเทท

ทำให้ระคายเคือง

island

ไอ๊แลนด์

เกาะ

iso-

ไอ๊โซ-

เท่ากัน

isolate

ไอ๊โซเหลท

แยกออกมา,โดดเดี่ยว

issue

อิ๊ชชู่

ประเด็น,กรณี,ออกมา,แจกจ่าย

item

ไอ๊เท่ม

ชิ้น,อัน,รายการ

ivory

ไอ๊โฝรี่

งาช้าง

 

 

 

jacket

แจ๊คเก๊ต

เสื้อชั้นนอก

jade

เจด

หยก

jail

เจล

คุก

jam

แจม

ติด,ขัด

jar

จาร์

โอ่ง

jasmine

แจ๊สมิน

มะลิ

jean

ยีน

ผ้ายีน

jelly

เจ๊ลลี่

วุ้น

jeopardy

เจ๊พาร์ดี้

อันตราย

jet

เจ๊ต

พุ่ง,พ่น

jewel

จิ๊วเอ็ล

เพชรพลอย

job

จ๊อบ

งาน

jocky

จ๊อคกี้

คนขี่ม้า

join

จอย

เข้าร่วม

joke

โจ้ก

ตลก

journal

เจ๊อร์นั่ล

วารสาร,หนังสือพิมพ์

joy

จอย

สนุก,ร่าเริง

jubilee

จู๊บิลี่

งานฉลองครบรอบ50ปี

judge

จั๊ดจ

ตัดสิน,ผู้พิพากษา

jug

จั๊ก

เหยือก

juice

จู้ยซ

น้ำผลไม้

jumbo

จั๊มโบ้

ขนาดใหญ่

jump

จั๊มพ

กระโดด

junction

จั๊งชั่น

ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ

jungle

จั๊งเกิ้ล

ป่า

junior

จู๊เหนี่ย

อ่อนอาวุโสกว่า

jury

จูรี่

คณะลูกขุน

just

จั๊สท

ยุติธรรม,เพิ่งจะ

justify

จั๊สทิฟาย

เป็นเหตุผลอันควร

 

 

 

karma

ค๊าร์ม่า

กรรมเก่า

keen

คีน

คม,หลักแหลม

keep

คี๊พ

เก็บ,รักษา,ยังคง

key

คีย์

กุญแจ,สำคัญ

kick

คิ๊ค

เตะ

kid

คิด

เด็ก

kidnap

คิ๊ดแน๊พ

ลักพาไปเรียกค่าไถ่

kidney

คิ๊ดนี่

ไต

kill

คิลล์

สังหาร

kilo-

กิ๊โล-

พัน

kind

ไคนด์

ชนิด,ประเภท,ใจดี,เมตตา

kinetic

ไค๊เนทิค

จลน์,กำลังเคลื่อนที่

king

คิง

กษัตริย์,จ้าว

kios

คีอ๊อส

เพิงเล็กๆ

kiss

คิสส

จูบ

kitchen

คิ๊ทเช่น

ครัว

knee

นี

เข่า

knife

ไน๊ฟ

มีด

knit

นิท

ถัก,สาน

knock

น๊อค

เคาะ,ทุบ

know

โนว์

รู้,รู้ว่า

 

 

 

lab

แหล๊บ

ห้องทดลอง

label

เล๊เบ้ล

ฉลาก,ป้าย

labor,labour

เล๊เบ้อร

แรงงาน

lack

แล๊ค

ขาดแคลน

ladder

แล๊ดเด้อร์

บันได(ที่เคลื่อนย้ายได้)

lady

เล๊ดี้

สุภาพสตรี

lag

แล๊ก

ล้าหลัง

lake

เล้ค

ทะเลสาบ

lamina,laminar

ล๊ามิน่า

แผ่น,เกล็ด

land

แลนด์

แผ่นดิน,ประเทศ

lane

เลน

ถนนแคบๆ,ช่องทาง

language

แล๊งเควจ

ภาษา

lap

แหล๊พ

เกย,เหลื่อม

large

ลาร์จ

ใหญ่,โต

late

เหลท

สาย,ดึก

last

ล๊าสท

หลังสุด,มีอยู่ต่อไป

laugh

ล๊าฟ

หัวเราะ

launch

ล๊อนช

เริ่ม

laundry

ลอนดรี้

ร้านซักรีด,ซักรีด

law

ลอว์

กฏหมาย

lawyer

ล๊อเย่อร์

ทนายความ

lay

เลย์

วาง

lazy

เล๊ซี่

ขี้เกียจ

lead

ลี๊ด

นำ,พา

lead

เหลด

ตะกั่ว

leaf

ลี๊ฟ

ใบไม้

league

ลี๊ก

สมาคม

leak

ลี๊ค

รั่ว

lean

ลีน

บาง,ผอม,พิง

leap

ลี๊พ

กระโดด

learn

เลิร์น

เรียนรู้

lease

ลี๊ส

เช่า

leather

เล๊เธ่อร์

หนัง(สัตว์)ฟอก,หุ้มด้วยหนัง

leave

ลี๊ฝ

ทิ้ง,ละทิ้ง,ปล่อย,ออกเดินทาง

lecture

เล๊คเช่อร์

สอนโดยการบรรยาย

left

เล๊ฟท

ซ้าย

leg

เล้ก

ขา

legacy

เล๊กาซี่

มรดกตกทอด

legal

ลี๊กอล

กฎหมาย,ถูกกฎหมาย

legend

เล๊เจ้นด

ตำนาน

legitimate

ลีจิ๊ทิเหมท

ถูกต้องตามกฎหมาย

leisure

เล๊เช่อร์

ว่าง,ตามสบาย

lemon

เล๊ม่อน

มะนาว

lend

เล็นด

ให้ยืม

length

เล้นธ

ความยาว

lessen

เล๊ซเช่น

ทำให้น้อยลง

lesson

เล๊ซซั่น

บทเรียน

let

เล็ท

ปล่อย,ขอให้

lethal

ลี๊ธอล

ร้ายแรง(ถึงตาย)

letter

เล็ทเท่อร์

จดหมาย,อักษร

level

เล๊เฝ่ล

ระดับ,ชั้น

liar

ไลอ้าร

โกหก

liberal

ลิ๊เบอรัล

เสรีนิยม

liberty

ลิ๊เบอร์ที่

อิสระ

library

ไล๊บรารี่

ห้องสมุด

licence

ไล๊เซ่นซ

ใบอนุญาต

lie

ไล

โกหก,วาง,นอน

life

ไล๊ฟ

ชีวิต

lift

ลิฟท

ยก

light

ไล๊ท

แสง,ไฟ

light

ไล๊ท

เบา,จาง

lightning

ไล๊ทนิ่ง

ฟ้าแลบ

like

ไล๊ค

เหมือน,ชอบ

limb

ลิ๊มบ์

แขนขา,ระยาง

lime

ไลม

มะนาว

limit

ลิ๊หมิท

จำกัด,ขีดสุด

line

ไลน์

เส้น,สาย,แถว

lingual

ลิ๊งกวอล

ภาษา

link

ลิ๊งค

เกี่ยวข้อง,เชื่อมโยง

lion

ไล๊อ้อน

สิงโต

liquid

ลิ๊ควิด

ของเหลว

liquor

ลิ๊เคว่อร

สุรา

list

ลิสท

บัญชีรายชื่อ

listen

ลิ๊สซึ่น

ฟัง

literacy

ลิ๊เทอเรซี่

การรู้หนังสือ

litre

ลิทร์

ลิตร

little

ลิ๊ทเทิ่ล

เล็กน้อย

live

ไล้ฝ

ชีวิต,แสดงสด

live

ลี๊ฝ

อาศัยอยู่

liver

ลิ๊เฝ่อร์

ตับ

load

โหลด

บรรทุก,ภาระ

loan

โลน

เงินกู้

lobby

ล๊อบบี้

ห้องโถง,โน้มน้าวใจ

local

โล๊ค่อล

ท้องถิ่น

lock

ล๊อค

ล๊อค

log

ล๊อก

ซุง,ตัดไม้

logic

ล๊อจิค

ตรรกะ,หลักเหตุผล

logistic

ลอจิ๊ซติค

การขนส่ง,การจัดการสินค้า

lone

โลน

คนเดียว,โทน

long

ลอง

ยาว,ไกล,นาน

no longer

โน ล๊องเก้อร์

ไม่..อีกแล้ว

look

ลุ๊ค

มอง,ดู,เห็น

loose

ลู้ส

หลวม

lord

หลอร์ด

เจ้าผู้มีอำนาจ

lose

ลู้ส

แพ้,เสีย

loss

ล๊อสส

ขาดทุน

lotus

โล๊ทัส

บัวหลวง

loud

เลาด

ดัง

low

โลว

ต่ำ,ลด

loyal

ล๊อยัล

ซื่อสัตย์

lubricate

ลู๊บริเขท

หล่อลื่น

luck

ลัค

โชค,โชคดี

luggage

ลั๊กเกจ

หีบห่อ,สัมภาระ

lunar

ลู๊น่าร

พระจันทร์

lunch

ลั้นช

อาหารกลางวัน

lung

ลัง

ปอด

luxury

ลั๊กซุรี่

หรูหรา

 

 

 

machine

แมชชีน

เครื่องจักร

mad

แม้ด

บ้า,คลั่ง

magazine

แม๊กกาซีน

วารสาร,รังกระสุน

magic

แม๊จิค

วิเศษ,มหัศจรรย์

magnet

แม๊กเหน็ท

แม่เหล็ก

magnitude

แม๊กนิจูด

ขนาด

maid

เหมด

แม่บ้าน,คนใช้

mail

เมล

จดหมาย,ส่งทางจดหมาย

main

เมน

หลัก,สำคัญ,ใหญ่

mainly

เม๊นลี่

ส่วนใหญ่

maintain

เมนเทน

รักษาไว้,คงไว้

majesty

ม๊าเจ๊สที่

อำนาจ,ความศักดิ์สิทธิ์

major

เม๊เจ้อร์

ใหญ่

majority

มะจ๊อริที่

ส่วนใหญ่

make

เม้ค

ทำ,สร้าง,ตั้ง

mal-

แม็ล-

-ไม่ดี-ผิด

male

เมล

ผู้ชาย,ตัวผู้

mall

มอลล์

ทางเดินที่มีหลังคา

man

แมน

ผู้ชาย,คน

manage

แม๊เหนจ

จัดการ

mandate

แม๊นเดท

คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบ

mania,maniac

เม๊เนีย,เม๊นิแอ๊ค

บ้า,คลั่ง

manifest

แม๊นิเฟสท

ประจักษ์,ชัดแจ้ง

manifold

แม๊นิโฟลด

หลายเท่า

manipulate

แมนิ๊พิวเหลท

ยักย้าย,ต้มตุ๋น

mankind

แม๊นคายนด

คน

manner

แม๊นเน่อร์

อาการ,ท่าทาง

mansion

แม๊นชั่น

คฤหาสน์

manaul

แม๊น่วล

คู่มือ,ด้วยมือ

manufacture

แมนูแฟ๊คเจ่อร์

ผลิต

map

แม๊พ

แผนที่

marble

ม๊าร์เบิ้ล

หินอ่อน

march

มาร์ช

เดินขบวน,เดินแถว

margin

ม๊าร์จิ้น

ริม,ขอบ,กำไร

marine

มารีน

ทะเล

mark

ม๊าร์ค

คะแนน,เครื่องหมาย

market

ม๊าร์เก๊ต

ตลาด

marry

แม๊ร์รี่

แต่งงาน

mart

หมาร์ท

ตลาด

marvel

ม๊าร์เฝ่ล

ประหลาดใจ

mask

แมสค

หน้ากาก

mass

แมสส

มวล,มากมาย

massacre

แม๊สเคอร์

การฆ่าหมู่

massage

แมสเสจ

การนวด

master

ม๊าสเต้อร์

นาย,ครอบงำ

mat

แมท

เสื่อ

match

แหมทช์

ไม้ขีดไฟ,จับคู่,เข้าคู่

mate

เหมท

เพื่อน

maths

แหมธส์

คณิตศาสตร์

matter

แม๊ทเท่อร์

วัตถุ,สาระ,เรื่องราว

mature

เมเจ่อร

แก่,สุก

maximum

แม๊กซิมั่ม

สูงสุด

may

เมย์

อาจจะ

mayor

เม๊เอ่อร์

นายกเทศมนตรี

meal

มีล

อาหารมื้อหนึ่ง

mean

มีน

ความหมาย,วิถีทาง,สายกลาง

measure

เม๊เช่อร์

เครื่องวัด,การวัด,มาตรการ

meat

มี๊ท

เนื้อสัตว์

mechanic

เม๊คาหนิค

ช่างเครื่อง,กลไก

medal

เม๊ดอล

เหรียญ

medicine

เม๊ดดิซิน

ยา,แพทย์ศาสตร์

mediocre

เม๊ดดิโอเค่อร์

สามัญ,ธรรมดา

medium

มี๊เดี้ยม

ปานกลาง

medley

เม๊ดลี่ย์

ผสมปนเป

meet

มี๊ท

พบ

mega-

เม๊กกะ

ใหญ่,ล้านเท่า

melt

เม้ลท

หลอมละลาย

member

เม๊มเบ่อร์

สมาชิก

memory

เม๊มโมรี่

ความจำ,อนุสรณ์

mend

เม็นด์

ซ่อม,ปะ

mental

เม๊นท่อล

จิตใจ

menthal

เม๊นธ่อล

การบูร

mention

เม๊นชั่น

กล่าวถึง

mentor

เม๊นเต้อร์

พี่เลี้ยง

menu

เม๊นู

รายการ

merchant

เม๊อร์แช๊นท์

พ่อค้า

mercy

เม๊อร์ซี่

เมตตา,ปราณี

mere

เมียร์

เพียง,เท่านั้น

merge

เมอร์จ

ผสม,รวมกัน

merit

เม๊อร์หริท

คุณความดี

merry

เม๊อร์รี่

รื่นเริง,สนุกสนาน

mess

เมส

ความยุ่งเหยิง

message

เม๊สเสจ

ข้อความ

metal

เมท่อล

โลหะ

metaphor

เม๊ทะฟอร์

โดยอุปมา

meter

มิ๊เท่อร์

เครื่องวัด

method

เม๊ธถอท

วิธี

metropolis

เมโทร๊โพลิส

นครหลวง,ศูนย์กลาง

micro-

ไม๊โคร-

เล็ก,หนึ่งในล้าน

mid

มิด

กลาง

middle

มิ๊ดเดิ้ล

กลาง

mild

มายลด์

อ่อนโยน,อ่อน

military

มิ๊ลิทารี่

ทหาร,ทหารบก

milk

มิลค์

น้ำนม

mill

มิลล์

โรงสี,โรงโม่

millennium

มิลเล๊นเนี่ยม

รอบพันปี

milli-

มิ๊ลลิ

หนึ่งในพัน

million

มิ๊ลเลี่ยน

หนึ่งล้าน

millionaire

มิลเลี่ยนแนร์

เศรษฐี

mimic

มิ๊มิค

ล้อเลียน

mind

ไมนด์

จิตใจ,เอาใจใส่

mine

ไมน์

ของฉัน,เหมืองแร่

minister

มิ๊นิสเท่อร์

รัฐมนตรี

minor

ไม๊เน่อร์

น้อย

minority

ไมน๊อริที่

ส่วนน้อย

minus

ไม๊นัส

ลบ

minute

มิ๊หนิท

นาที

miracle

มิ๊ราเคิ่ล

อัศจรรย์,อภินิหาร

mirage

มิหราจ

ภาพลวงตา

mirror

มิเร่อร์

กระจก

mis-

มิส-

ผิด,พลาด

miss

มิส

นางสาว

mission

มิ๊ชชั่น

หน้าที่,งานที่ได้รับมอบหมาย

mistake

มิสเท้ค

ความผิดพลาด

mister

มิ๊สเทอร์

นาย

mix

มิกซ์

ผสม

mob

ม๊อบ

ฝูงชน

mobile

โม๊บายล์

เคลื่อนไหว

mode

โหมด

วิถี,แบบ,แบบนิยม

model

โม๊เด็ล

รุ่น,แบบ,แบบอย่าง

moderate

โม๊เดอร์เหรท

พอประมาณ,ย่อมเยา

modern

โม๊เดิ่ร์น

ทันสมัย,สมัยใหม่

modify

โม๊ดิฟาย

ปรับแต่ง,แก้ไข

moist

ม๊อยสท์

ความชื้น

mold

โมลด์

รา,แม่พิมพ์

mom

มัม

แม่

moment

โม๊เม้นท

ขณะ,ชั่วขณะ

momentum

โมเม๊นตั้ม

พลัง

monarch

โม๊หนาร์ช

พระมหากษัตริย์

money

มั๊นนี่

เงิน

monk

มั๊งค

พระ

monkey

มั๊งคี่

ลิง,ซน

mono-

โมโน-

หนึ่ง

monopoly

โมโน๊โพลี่

ผูกขาด

monster

ม๊อนสเท่อร์

สัตว์ประหลาด

month

มั้นธ

เดือน

monthly

มั๊นธลี่

รายเดือน

monument

โม๊นิวเม้นท

อนุสาวรีย์

mood

มู้ด

อารมณ์

moody

มู๊ดี้

อารมณ์เสีย

moon

มูน

พระจันทร์

moral

ม๊อรั่ล

ศีลธรรม

morning

ม๊อร์นิ่ง

เช้า

mortal

ม๊อร์ท่อล

ถึงตาย

mortgage

ม๊อร์ทเกจ

จำนอง

mosquito

ม๊อสควิ๊โท่

ยุง

motel

โมเท็ล

โรงแรม

mother

ม๊าเธ่อร์

แม่

motor

ม๊อเท่อร์

เครื่องยนต์

motorist

ม๊อเท่อริสท์

ผู้ขับขี่

mountain

เม๊าเท่น

ภูเขา

mourn

โมน

ไว้ทุกข์

mouse

เม๊าส

หนู

mouth

เม๊าธ

ปาก

move

มู๊ฝ

เคลื่อน,เคลื่อนไหว,ย้าย

much

มัช

มาก

mud

มัด

โคลน

multi-

มั๊ลไท-

หลาย

multiply

มั๊ลทิพลาย

คูณ,ทวีคูณ

murder

เม๊อร์เด้อร์

ฆาตรกรรม

muscle

มั๊สเคิ่ล

กล้ามเนื้อ

museum

มิวเซี่ยม

พิพิธภัณฑ์

mushroom

มั๊ชรูม

เห็ด

music

มิ๊วสิค

ดนตรี

must

มัสท์

ต้อง

mute

มิ๊วท

เงียบ,ใบ้

mutual

มิ๊วช่วล

ทั้งสองฝ่าย

mystery

มิ๊สเทอรี่

ลึกลับ

myth

มิธ

นิทานโกหก

 

 

 

nail

เนล

เล็บ,ตะปู

naïve

นาอีฝ

ไร้เดียงสา

naked

เน๊คเค่ด

เปลือย,ล่อนจ้อน

name

เนม

ชื่อ,ตั้งชื่อ,ชื่อเสียง

nap

แน๊พ

งีบหลับ

narrow

แน๊โร่ว

แคบ

nation

เน๊ชั่น

ชาติ

native

เน๊ถีฝ

พื้นเมือง,โดยกำเนิด

nature

เน๊เจ้อร์

ธรรมชาติ,นิสัย

naughty

น๊อที่

ซุกซน

navy

เน๊ฝี่

ทหารเรือ,ทางเรือ

near

เนียร์

ใกล้,ชิด,เกือบ

neat

นี๊ท

เรียบร้อย,เกลี้ยงเกลา

necessary

เน๊ซเซสซารี่

จำเป็น

neck

เน็ค

คอ,คอคอด

need

นี๊ด

จำเป็น

needle

นี๊ดเดิ้ล

เข็ม

negative

เน๊กาถีฝ

ทางลบ,ปฏิเสธ

neglect

เน็กเล๊คท

ทอดทิ้ง,ละเลย

negotiate

นีโก๊ชิเอท

เจรจาตกลง

neighor,neighbour

เน๊เบ้อร์

เพื่อนบ้าน

neither

ไน๊เธ่อร์

ไม่ทั้งสอง

neo-

นี๊โอ-

ใหม่

nephew

เน๊พิ่ว

หลานชาย

nerve

เนิ๊ร์ฝ

ประสาท,เส้นประสาท,กลัว

nest

เนสท

รัง

net

เน็ท

ตาข่าย,สุทธิ

neutral

นิ๊วทรอล

เป็นกลาง

never

เน๊เฝ่อร์

ไม่เคย

new

นิว

ใหม่

news

นิวส์

ข่าว

next

เน๊กซท

ถัดไป

nice

ไน๊ซ์

ดี,ละเอียด

niche

นิ๊ช

ส่วนน้อย

niece

นี๊ซ

หลานสาว

night

ไน๊ท

กลางคืน

nine

ไนน

เก้า

no

โน

ไม่

noble

โน๊เบิ้ล

สง่า,ชั้นสูง

noise

น๊อยส

เสียงอึกทึก

nominate

น๊อมิเหนท

การเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง

nominee

นอมินี

ตัวแทน,หุ่นเชิด

non

นอน

ไม่

non-

นอน-

ไม่

none

นัน

ไม่มีเลย

noodle

นู๊ดเดิ้ล

บะหมี่,ก๋วยเตี๋ยว

noon

นูน

เที่ยง

normal

น๊อร์มอล

ปรกติ

north

น๊อร์ธ

ทิศเหนือ

nose

โน้ส

จมูก

note

โน๊ท

บันทึก

notice

โน๊ทิซ

แจ้งให้ทราบ,ประกาศ,ใบสั่ง

notion

โน๊ชั่น

ความคิด,ความเห็น

notorious

โนโท๊เรียส

ชื่อกระฉ่อน(ในทางไม่ดี)

notwithstanding

น๊อทวิธสแตนดิ้ง

แต่กระนั้น

nourish

เน๊อริช

บำรุงเลี้ยง

novel

โน๊เฝล

นวนิยาย,ใหม่,แปลก

now

นาว

ขณะนี้,เดี๋ยวนี้

nowhere

โนแวร์

ไม่มีที่ไหน

noxious

น๊อกเซียส

เป็นพิษ

nozzle

น๊อซเซิ่ล

หัวฉีด

nude

นู๊ด

เปลือย

nuke

นู๊ก

นิวเคลียร์

nuisance

นิ๊วแซนซ์

ก่อกวนให้รำคาญ

null

นัลล

เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล

numb

นัมบ์

ชา,มึน

number

นั๊มเบ้อร์

จำนวน

nurse

เนิร์ส

พยาบาล,เลี้ยงดู

nurture

เน๊อร์เจ้อร์

เลี้ยง,บำรุง

nutrition

นิ๊วทริชั่น

โภชนาการ

 

 

 

oasis

โอเอ๊ซิส

บ่อน้ำกลางทะเลทราย

oath

โอธ

คำสาบาญ

obey

โอเบย์

เชื่อฟัง

object

อ๊อบเจ็คท

วัตถุ,คัดค้าน

oblique

อ๊อบบิคว

ลาด,เอียง

obscene

อ๊อบซีน

ลามก

obscure

อ๊อบสคูร์

มืดมน,ปิดบัง

observe

อ๊อบเซิร์ฝ

สังเกตุ

obsess

อ๊อบเซสส

ครอบงำ,สิงสู่

obstacle

อ๊อบสเทเคิ่ล

อุปสรรค

obtain

อ๊อบเทน

ได้,บรรลุ

obvious

อ๊อบเฝียส

ชัดเจน,เด่นชัด

occasion

อ๊อคเคชั่น

สมัย,โอกาส,คราว

occupy

อ๊อคคิวไพ

เข้ายึด

occur

อ๊อคเค่อร์

เกิดขึ้น

ocean

โอ๊เชี่ยน

มหาสมุทร

odd

อ๊อดด

เลขคี่,เศษ,ประหลาด

off

ออฟฟ

หมด,ขาด,ห่างไป

offend

อ๊อฟเฟ่นด

ทำผิด,รุกราน

offer

อ๊อฟเฟ่อร์

เสนอให้

office

อ๊อฟฟิซ

สำนักงาน

official

อ๊อฟิซเชี่ยล

เจ้าหน้าที่,เป็นทางการ

often

อ๊อฟเฟ่น

บ่อย

oil

ออยล์

น้ำมัน

old

โอลด์

แก่,เก่า,เดิม

on

ออน

บน,เมื่อ,เปิด

once

วั๊นซ

ครั้งเดียว,เมื่อ

one

วัน

หนึ่ง

onion

อั๊นยั่น

หัวหอม

only

โอ๊นลี่

เพียง,เดียว,เพิ่ง

onset

ออเซ็ท

เริ่มโจมตี,เริ่มจับไข้

open

โอ๊เพ่น

เปิด

opera

โอ๊เพ-ร่า

อุปรากร

operate

โอ๊เพอเหรท

ทำ,ปฏิบัติ

opium

โอ๊เพี่ยม

ฝิ่น

opportunity

อ๊อพพอทูนิที่

โอกาส

opposite

อ๊อพโพสิท

ตรงข้าม

optic

อ๊อพติค

เกี่ยวกับตา

optimist

อ๊อพทิมิสท

มองโลกในแง่ดี

optimum

อ๊อพทิมั่ม

จุดที่ได้ผลดีที่สุด

option

อ๊อพชั่น

ทางเลือก

oral

โอ๊ร่อล

ปากเปล่า

orange

อ๊อเร้นจ

ส้ม,สีส้ม

orbit

อ๊อร์บิท

วงโคจร

orchestra

อ๊อร์เคสต้า

วงออร์เคสตร้า

orchid

อ๊อร์ขิด

กล้วยไม้

ordeal

อ๊อร์ดีล

ความยากลำบาก

order

อ๊อร์เด้อร์

สั่ง,ลำดับ,ระเบียบ

ordinary

อ๊อร์ดินารี่

ธรรมดา,โดยปกติ

organ

อ๊อร์แกน

อวัยวะ

orient

โอ๊เรี่ยนท์

ตะวันออก

origin

อ๊อริจิ้น

รากฐาน,ต้นฉบับ,จุดกำเนิด

orphan

อ๊อร์แฟ๊น

กำพร้า

oscillate

อ๊อซซิลเหลท

สั่น,ส่าย,แขว่ง

other

อ๊อเธ่อร์

อื่นๆ

ought

อ๊อธ

ควรจะ

oust

เอ๊าซท์

ขับไล่,ไล่ออก

out

เอ๊าท

ข้างนอก,ออกไป,หมด

outbound

เอ๊าทบาวนด์

ขาออก

outbreak

เอ๊าทเบรค

ระบาด,ระเบิดขึ้น

outcome

เอ๊าทคัม

ผลที่ปรากฎออกมา

outdoor

เอ๊าทดอร์

กลางแจ้ง

outlet

เอ๊าทเหล็ท

ทางออก,ทางระบาย

outline

เอ๊าท์ไลน์

เค้าโครง,ย่อๆ

outlook

เอ๊าทลุ๊ค

ช่องที่มองออกไป,ภาพ

output

เอ๊าทพุท

ผลที่ได้

outrage

เอ๊าทเหรจ

การทำลาย,ร้ายแรง

outside

เอ๊าทไซ้ด

ภายนอก

outspoken

เอ๊าทสโพ้คเค่น

ขวานผ่าซาก

outstanding

เอ๊าทสแตนดิ้ง

โดดเด่น

oven

โอ๊เฝ่น

เตาอบ

over

โอ๊เฝ่อร

เหนือ,ตลอด,สิ้นสุดลง,เกิน

over-

โอ๊เฝ่อร-

-มากเกินไป

overall

โอ๊เฝ่อร์ออล

ทั้งหมด

overcome

โอเฝ่อร์คัม

ผ่านพ้น,ได้ชัยชนะ

overcrowded

โอเฝ่อร์คร๊าวเด้ด

แอดอัดยัดเยียด

overdose

โอ๊เฝ่อร์โด่ส

กินยาเกินขนาด

overdue

โอ๊เฝ่อร์ดิว

เกินกำหนด

overhaul

โอ๊เฝ่อร์ฮอล

ปรับปรุงใหม่หมด,ยกเครื่อง

overhead

โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด

ค่าใช้จ่าย(ที่เกิดขึ้นประจำ)

overlap

โอ๊เฝ่อร์แหล๊พ

เหลื่อม,ซ้อน

overload

โอ๊เฝ่อร์โหลด

บรรทุกมากเกินไป

overlook

โอเฝ่อร์ลุ๊ค

มองข้ามไป

overnight

โอเฝ่อร์ไน๊ท

ข้ามคืน

oversea

โอ๊เฝ่อร์ซี

โพ้นทะเล,ต่างประเทศ

overtake

โอเฝ่อร์เท้ค

ไล่ทัน

overtime

โอ๊เว่อร์ไทม์

งานที่ทำล่วงเวลา

overturn

โอเว่อร์เทอร์น

คว่ำ

overweight

โอ๊เว่อรเหวจท์

น้ำหนักเกิน

overwhelm

โอเว่อร์เว๊ม

ท่วมท้น

owe

โอว์

เป็นหนี้

own

โอว์น

ตัวเอง,ด้วยตัวเอง,เป็นเจ้าของ

 

 

 

pace

เพซ

ก้าว,เดิน

pack

แพ็ค

หีบห่อ,อัด,ยัด

pact

แพ็คท์

สนธิสัญญา

pad

แพ็ด

เครื่องรอง,เบาะ

paddle

แพ๊ดเดิ้ล

พาย,ใบพัด

paddy

แพ๊ดดี้

ข้าวเปลือก

page

เพจ

หน้าหนังสือ

pagoda

พาโก๊ด้า

เจดีย์

pain

เพน

เจ็บปวด

paint

เพ้นท

สี,ทาสี

palace

พ๊าเหลซ

พระราชวัง

pale

เพล

ซีด,หน้าซีด

palm

พาล์ม

ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม

pan

แพน

กระทะ

pandemic

แพนเด๊หมิค

โรคระบาด

panel

แพ๊นเน็ล

คณะลูกขุน,คณะกรรมการ

panic

แพ๊หนิค

ตื่นตระหนก

panorama

พาโนร๊าม่า

ภาพที่เห็นได้กว้างขวาง

pants

แพ๊นท

กางเกง

papa

พาพ่า

พ่อ

paper

เพ๊เพ่อร์

กระดาษ,หนังสือพิมพ์

papers

เพ๊เพ่อร์ส

เอกสาร

par

พาร์

ราคาเดิม,ความเสมอกัน

parade

พาเหรด

เดินขบวน

paradigm

พ๊าราดาม

แบบ,กระบวนทัศน์

paradise

พาราได๊ซ

สวรรค์

paradox

พาราด๊อกซ์

สิ่งที่ขัดแย้งกัน

paragraph

พ๊ารากราฟ

ย่อหน้า

parallel

พ๊าราเล้ล

ขนาน

paralyse

พ๊าราไล๊ซ์

อัมพาต

paramount

พ๊าราเม้าท

ยิ่งใหญ่

parasite

พ๊าราไซท

พยาธิ,กาฝาก

parcel

พ๊าร์เซล

ห่อ,หีบห่อ

pardon

พ๊าร์ด่อน

อภัย,ยกโทษให้

parent

พ๊าร์เร้นท

พ่อแม่

parenthesis

พาร์เร๊นธิสิส

สอดคล้อง,ข้อความในวงเล็บ

park

พาร์ค

สวนสาธารณะ,ที่จอดรถ

parliament

พ๊าร์เลียเม้นท

รัฐสภา

part

พาร์ท

แยก,ฝ่าย

partial

พ๊าร์เชี่ยล

บางส่วน

participate

พาทิ๊ซิเพท

มีส่วนร่วม

particle

พาร์ทิเคิ้ล

ส่วนที่เล็กที่สุด

particular

พาร์ทิ๊คิวล่าร์

โดยเฉพาะ

partisan

พ๊าร์ทิซั่น

ลำเอียง,เลือกฝ่าย

partner

พาร์ทเน่อร์

หุ้นส่วน,คู่คิด

party

พ๊าร์ที่

พรรค,งานเลี้ยง

pass

พาสส

ผ่าน,บัตรผ่าน

passion

แพ๊ชชั่น

กิเลส,ความหลงไหล

passive

แพ้สสีฝ

ไม่ต่อสู้,ไม่ดิ้นรน

passport

พ๊าสพอร์ท

หนังสือเดินทาง

past

พาสท์

ผ่าน,อดีต,ที่ผ่านไปแล้ว

paste

เพซท์

แป้งเปียก

patch

แพทช์

ปะซ่อม

patent

พ๊าเท้นท

สิทธิบัตร

path

พาธ

ทางเดิน

patient

เพ๊เที้ยนท์

อดทน,คนไข้

patriot

แพ๊ทริออท

ผู้รักชาติ

patrol

แพ๊ทโทรล

กองลาดตระเวณ

pattern

แพ๊ทเทอร์น

แบบ,แผน

pause

พ๊อส

หยุด

pave

เพ้ฝ

ปูทาง

pavilion

พาฝิ๊เลี่ยน

ตึกหรูหรา

pay

เพย์

จ่าย,ชำระ,ตอบแทน

peace

พี๊ซ

สันติภาพ

peacock

พีค๊อค

นกยูง

peak

พี๊ค

สูงสุด,ยอดสุด

pearl

เพิร์ล

ไข่มุก

peasant

เพ๊สเส๊นท

ชาวชนบท

pedal

เพ๊ดั้ล

ที่เหยียบ

pedigree

เพ๊ดิกรี

สายพันธุ์(แท้)

pen

เพ็น

ปากกา,คอกสัตว์

pencil

เพ๊นซิ่ล

ดินสอ

penetrate

พิ๊นิเทรท

เจาะทะลุ

pension

เพ๊นชั่น

บำนาญ

people

พี๊เพิ่ล

ประชาชน

pepper

เพ๊พเพ่อร์

พริกไทย

per

เพอร์

ต่อ

percieve

เพอร์ซี๊ฝ

รับรู้,เข้าใจ

perfect

เพ๊อร์เฟ็คท

สมบูรณ์,ดีเลิศ

perform

เพอร์ฟอร์ม

แสดง,การกระทำ

perfume

เพ๊อร์ฟูม

น้ำหอม

perhaps

เพอร์แฮพส์

บางที

peril

เพ๊อริล

หายนะ,อันตราย

period

พี๊เหรียด

สมัย,ช่วง

periphery

เพอริ๊เพอรี่

รอบนอก,เส้นรอบวง

perish

เพ๊อริ๊ช

ตาย,สูญสิ้น

permanent

เพ๊อร์มาเน้นท

ถาวร,ยืนยง

permit

เพ๊อร์หมิท

อนุญาต,ยอม

persist

เพอร์ซิสท

ยืนกราน

person

เพ๊อร์ซั่น

บุคคล

personality

เพอร์ซันแน๊ลิที่

บุคคลิกลักษณะ

perspective

เพอร์สเพ๊คถีฝ

ภาพสามมิติ

persuade

เพอร์ซูเอด

ชักจูง,โน้มน้าว

pest

เพสท

แมลง

pet

เพ๊ท

สัตว์เลี้ยง

petition

เพทิ๊ชั่น

อ้อนวอน,ฎีกา

petroleum

พิโทร๊เลี่ยม

น้ำมันดิบ

pharmacy

ฟ๊าร์มาซี

ร้านขายยา

phase

เฟส

ระยะ

phenomenon

ฟีโน๊มิน่อน

ปรากฏการณ์

philanthropy

ฟิแล๊นโธรพี่

ใจบุญ

philosophy

ฟิโล๊โซฟี่

ปรัชญา

phoenix

ฟี๊หนิกซ์

นกที่ตายเป็นเถ้าถ่านแล้วฟื้นใหม่ได้

phone

โฟน

โทรศัพท์

photograph

โฟ๊โทกร๊าฟ

รูปถ่าย

phrase

เฟรส

วลี,ถ้อยคำ

physical

ฟิ๊สิคอล

ในทางร่างกาย,ทางวัตถุ

pick

พิค

หยิบ

pickle

พิ๊คเคิ้ล

ของดอง

picnic

พิ๊คนิค

ทานอาหารกลางแจ้ง

picture

พิ๊คเจ้อร์

ภาพ

piece

พี๊ซ

ชิ้น,อัน

pig

พิก

หมู

pile

ไพล์

เสาเข็ม

pill

พิลล์

ยาเม็ด

pillar

พิ๊ลล่าร์

เสา,หลัก

pillow

พิ๊ลโล่ว

หมอน

pilot

ไพ๊หลอต

นักบิน,นำร่อง

pink

พิ๊งค

สีชมพู

pioneer

ไพโอเนียร์

ผู้บุกเบิก

pipe

ไพพ

ท่อ

pirate

ไพ๊เหรท

โจรสลัด,ของเถื่อน

pistol

พิ๊สท่อล

ปืนพก

piston

พิ๊สทั่น

ลูกสูบ

pity

พิ๊ที่

สงสาร

place

เพลส

สถานที่

plain

เพลน

เรียบ,ง่ายๆ,ธรรมดา

plan

แพลน

แผนการ,แผนผัง

plane

เพลน

เครื่องบิน,พื้นราบ

planet

แพล๊เหน็ท

ดาวเคราะห์

plant

แพล๊นท

ปลูก,สร้าง,โรงงาน

plate

เพล๊ท

แผ่นโลหะ

plateau

แพลโท

ที่ราบสูง

platform

แพล๊ทฟอร์ม

แท่น,ชานชลา

play

เพลย์

เล่น

plaza

พล๊าซ่า

ลาน,ตลาด

please

พลีซ

พอใจ,ได้โปรด

plenty

เพล๊นที่

มากมาย,สมบูรณ์

plot

พล๊อท

แผน,อุบาย,เคล้าโคลง

plug

พลั๊ก

อุด,เสียบ

plural

พลู๊ร่อล

พหูพจน์

plus

พลัส

บวก

ply

พลาย

ชั้น

pneumatic

นิวแม๊ถิค

เกี่ยวกับลม

neumonia

นิวโม๊เนีย

ปอดอักเสบ

pocket

พ๊อคเค่ท

กระเป๋า

podium

โพ๊เดี้ยม

แท่น,ฐาน

poet

โพ๊เอ๊ท

กวี

poetry

โพเอ๊ทรี่

กลอน,โคลง

point

พ๊อยท์

ชี้,จุด,ประเด็น

poison

พ๊อยซั่น

ยาพิษ,วางยาพิษ

polar

โพ๊ล่าร์

ขั้ว

pole

โพล

ขั้วโลก,ขั้วแม่เหล็ก

police

โพลิ๊ซ

ตำรวจ

policy

โพ๊ลิซี

นโยบาย

polish

โพ๊ลิช

ขัดเงา

polite

โพไล๊ท

สุภาพ

political

โพลิทิ๊ค่อล

การเมือง

poll

โพลล

สำรวจความคิดเห็น

pollution

พอลลู๊ชั่น

มลภาวะเป็นพิษ

poly-

โพลี่-

หลากหลาย

pool

พูล

บ่อน้ำ,การรวมกำลังกัน

poor

พัวร์

ยากจน,ขัดสน,แย่

popular

พ๊อพพิวล่าร์

เป็นที่นิยมกันทั่วไป

pope

โพ๊พ

สันตะปาปา

pork

พ๊อร์ค

เนื้อหมู

port

ผอร์ท

ท่าเรือ,เมืองท่า,ประตูใหญ่

portion

พ๊อร์ชั่น

ส่วน,แบ่ง

portrait

พ๊อร์ทเถรท

รูปคน

pose

โพส

วางท่า,ตั้งคำถาม

position

โพซิ๊ชั่น

ตำแหน่ง,ที่มั่น

positive

โพ๊สิถีฝ

บวก,ในทางที่ดี

possess

โพเซสส

เป็นเจ้าของ

possible

พ๊อซซิเบิ้ล

เป็นไปได้

post

โพสท

ประกาศ,ไปรษณีย์

post-

โพสท-

หลังจาก

postphone

โพสท์โพน

เลื่อนไป

pot